CAP Vandellòs-l'Hospitalet

Cartera de serveis

 • Medicina General
 • Pediatria
 • Odontologia
 • Infermeria
 • Nutrició i dietètica
 • Psicologia, psiquiatra, infermera psiquiatria
 • Docència
 • Investigació
 • Atenció a la dona
 • Programa ATDOM
 • Atenció social
 • Salut pública
 • Proves complementàries:
  • Electrocardiografia
  • Tonometria (mètode de Schiötz)
  • Tests reactius per química seca
  • Auscultació del batec fetal
  • Mesura del CO exhalat
  • Espirometria
  • Antropometria
  • Otoscòpia
  • Oftalmoscòpia
  • Ecografia
  • Teledermatoscopia
  • Cirurgia menor ambulatòria

Activitats assistencials

 • Atenció rehabilitadora
 • Atenció patologia aguda i crònica
 • Atenció preventiva i de promoció de la salut
 • Atenció en consulta
 • Atenció domiciliària
 • Atenció a les urgències

Activitats no assistencials

 • Atenció a la comunitat
 • Sessions clíniques
 • Formació continuada
 • Programa de qualitat
 • Utilització de la HCAP
 • Utilització d'altres registres clínics
 • Satisfacció de l'usuari
 • Participació comunitària
 • Publicacions i comunicacions científiques
 • Implantació de protocols i programes de salut