Medicina Intensiva

Medicina Intensiva

Descripció del servei

El Servei de Medicina Intensiva (SMI) és un servei central de l'Hospital que disposa de personal capacitat professionalment, d'equipament tècnic i d'un espai necessari per a l'atenció al pacient crític, greu i amb risc vital, sigui quina sigui la seva ubicació a l'Hospital.

Missió

La missió del SMI és proporcionar una atenció sanitària especialitzada que garanteixi l'atenció a l'usuari que es troba en situació crítica o potencialment crítica. El valor principal és la gestió especialitzada amb criteris d'ètica, accessibilitat, equitat i solidaritat, i basades en una resposta integral de qualitat.

Objectiu

- La finalitat del SMI és el seguiment i el suport de les funcions vitals més fràgils dels pacients que pateixen malalties en fase aguda per tal de prendre les mesures diagnòstiques adequades i aplicar els tractaments mèdics o quirúrgics i les cures d'infermeria necessàries per millorar-ne l'evolució. La procedència dels malalts del SMI és variada, però comparteixen la reversibilitat potencial d'una o més d'una de les funcions vitals amenaçades, i que no són malalts lleus que puguin ser tractats en altres àrees de l'Hospital.

- Coordinar-se amb altres serveis hospitalaris, el SEM i amb altres centres de salut i hospitals de complexitat diversa.

- Participar en la docència de grau de la Universitat Rovira i Virgili, la formació mèdica especialitzada (MIR), la formació continuada i la divulgació del coneixement.

- Afavorir la recerca i la generació de coneixement. Es desenvolupa una activitat notable de recerca articulada a través de grups de recerca reconeguts i consolidats, organitzats en el si de la URV i de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV).

UCI de vint llits

El pacient crític és ingressat a la unitat de cures intensives (UCI), una àrea que concentra tots els recursos tecnològics i humans necessaris. L'UCI de l'Hospital consta de vint llits i s'ubica a la planta -1.

Equip humà

Equip Directiu Mèdic

 • Imma VallverdúDirectora del Servei
 • Conxita RoviraCoordinadora Clínica

Equip Directiu d'Infermeria

 • Sandra VallsGestora Clínica del Servei
 • Miguel QuerolGestor Clínic del Servei

Equip Mèdic

 • Pitter CuetoMetge Adjunt
 • Raquel EnríquezMetgessa Adjunta
 • Elisabet GarcíaMetgessa Adjunta
 • Pedro GarridoMetge Adjunt
 • Karla MalpicaMetgessa Adjunta
 • Jordi MasipMetge Adjunt
 • Marian PadrosMetgessa Adjunta
 • Ana ParraMetgessa Adjunta
 • Armando PinosMetge Adjunt
 • Andrea VivianiMetge Adjunt

Metges i Metgesses Residents

 • Anna BusquetsMetgessa Resident
 • Ivan Dario CoffinMetge Resident

Àrees d'expertesa

Atesa la complexitat de la medicina crítica, els professionals mèdics són referents de les següents àrees d'expertesa:

Malalties infeccioses: Lideratge en el diagnòstic i control de les malalties infeccioses en el pacient crític, participació en la comissió d'infeccions de l'Hospital, participació en el programa ENVIN (infeccions relacionades amb dispositius) i en el programa PROA (optimització de l'ús d'antibiòtics).

 • Pedro Garrido
 • Antonio Brito
 • Conxita Rovira

Científics de dades: Gestió i maneig de dades clíniques amb finalitats assistencials i de recerca:

 • Pitter Cueto
 • Jordi Masip

Ecocardiografia i Xoc: Domini de tècniques ecocardiografies i monitorització hemodinàmica invasiva:

 • Pitter Cueto
 • Karla Malpica
 • Pedro Garrido
 • Armando Pinos
 • Marian Padros

Coordinació de Transplantament: Detecció, selecció, manteniment del potencial donant d'òrgans i teixits a nivell hospitalari, així com la coordinació de la seva extracció.

 • Elisabet García
 • Antonio Brito
 • Sandra Valls Miguel Querol
 • Imma Vallverdú

Nutrició i Metabolisme: Control i maneig de les alteracions metabòliques i necessitats nutricionals del pacient crític:

 • Ana Parra
 • Marian Padros

Sedoanalgèsia: Lideratge en sedació i analgèsia i control del deliri del pacient crític, especialment en el pacient amb necessitat de ventilació mecànica:

 • Raquel Enríquez
 • Miguel Querol

Ecografia: Domini de tècniques ecogràfiques per a l'atenció del pacient crític:

 • Armando Pinos
 • Karla Malpica
 • Ana Parra
 • Miguel Querol
 • Sandra Valls

Tècniques contínues de substitució renal: Lideratge en tècniques contínues de reemplaçament renal i patologia renal (diàlisi):

 • Conxita Rovira
 • Sandra Valls

Patologia respiratòria, ventilació mecànica i via aèria: Lideratge en l'atenció al pacient crític amb patologia respiratòria:

 • Imma Vallverdú
 • Andrea Viviani
 • Ana Parra
 • Raquel Enríquez

Simulació: Docència basada en escenaris de simulació per formació interna (propi servei) i per formació de pregrau i postgrau. Responsables de la formació en reanimació cardiopulmonar bàsica i avançada de l'Hospital:

 • Conxita Rovira
 • Elisabet García
 • Raquel Enríquez
 • Antonio Brito
 • Andrea Viviani
 • Karla Malpica
 • Anna Parra
 • Sandra Valls
 • Miguel Querol
 • Imma Vallverdú

Contacte amb el servei

Cartera de serveis

Cartera de serveis assistencials

 • Atenció del pacient agut en situació crítica o en risc vital.
 • Atenció del malalt que ha estat en les anteriors circumstàncies però amb una situació de menor gravetat i risc.
 • Teràpies de substitució d'òrgans: ventilació mecànica invasiva i no invasiva, diàlisi, suport cardiovascular.
 • Atenció de l'emergència interna de l'Hospital al malalt potencialment crític al Servei d'Urgències o en qualsevol altre zona de l'Hospital que s'agreuja en un determinat moment.
 • Atenció al postoperatori immediat i postoperatori de cirurgia major.
 • Suport a Proves Especials a la UCI en diverses proves diagnòstiques i terapèutiques.

Servei estès de medicina intensiva

 • Equip de resposta ràpida per a l'atenció al pacient crític en risc de deteriorament.
 • Interconsultes hospitalàries.
 • Seguiment i suport a la planta d'hospitalització del pacient després de l'alta del servei de medicina intensiva.
 • Participació de la unitat funcional d'hipertensió portal.

Seguretat del pacient

Cures al final de la vida del pacient crític

Docència

 • Servei acreditat per impartir docència de grau i de formació especialitzada (MIR).
 • Grau: Formació d'estudiants del grau de Medicina, Fisioteràpia i d'Infermeria de la URV.
 • Postgrau: Formació de metges especialistes de Medicina Intensiva i participació en la formació d'altres especialitats mèdiques (Medicina Interna, Pneumologia, Oncologia, Cirurgia General, Anestesiologia, Medicina Familiar i Comunitària).
 • Formació en la reanimació cardiopulmonar del personal de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus.         

Coordinació de trasplantament de l'Hospital

Detecció, selecció i manteniment del potencial donant d'òrgans i teixits, així com la coordinació de l'extracció.

Recerca

 • Participació activa en estudis multicèntrics epidemiològics i relacionats amb les malalties infeccioses o la ventilació mecànica, entre altres.
 • Projectes d'investigació clínica relacionats amb el pacient crític.

Simulació mèdica

Formació continuada interna i externa en el laboratori d'habilitats clíniques mitjançant escenaris de simulació.