Accessibilitat

L’Entitat de Dret Públic (EDP) Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp aposta per assegurar l'accessibilitat digital de les persones amb discapacitat. Estem millorant contínuament l'experiència d'usuari per a tothom i procurant d'aplicar els estàndards d'accessibilitat més rellevants. Aquest compromís també el fem d'acord amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, relatiu a l'accessibilitat de llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Estat d'acompliment

Les Directrius d'accessibilitat al contingut web (WCAG) 2.1 defineixen els requisits per als dissenyadors i desenvolupadors per millorar l'accessibilitat de les persones amb discapacitat. Aquestes directrius defineixen tres nivells de conformitat: Nivell A, Nivell AA i Nivell AAA. L’Entitat de Dret Públic (EDP) Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp és parcialment conforme amb el nivell AA de WCAG 2.1. Això significa que algunes parts del contingut no s'ajusten completament a l'estàndard d'accessibilitat.

El web de l'Entitat de Dret Públic (EDP) Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp s'ha construït amb l'ànim de facilitar l'accés universal a totes les persones que el consulten independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i del context tècnic d'ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això, treballem amb l'objectiu d'adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web W3C per tal d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d'accessibilitat del web WCAG 2.1.

El compromís de l'Entitat de Dret Públic (EDP) Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp és arribar a complir el nivell de conformitat 'Doble-A' (AA), tal com exigeixen a les administracions públiques les legislacions europea i estatal.

Funcions d'accessibilitat

Aquest lloc web s'ha testejat en navegadors i dispositius moderns i antics, a més d'eines d'avaluació d'accessibilitat com ara WAVE, Accessibility Insights i el lector de pantalla ChromeVox.

Contingut no accessible

Sabem que algunes parts d'aquest lloc web no són del tot accessibles.

De vegades, incrustem suports d'àudio o vídeo a les nostres pàgines que potser no es descriuen adequadament.
Si trobeu suports o elements confusos, podeu enviar-nos un correu electrònic i fer-nos-ho saber.

També sabem que la majoria de documents PDF antics no són totalment accessibles al programari de lector de pantalla.

Feedback

Agraïm els vostres comentaris sobre l'accessibilitat de l'Entitat de Dret Públic (EDP) Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp. Informeu-nos si trobeu barreres d'accessibilitat en aquest lloc web:

Aquesta declaració es va crear el 27 de juny de 2022.