Neurologia

Neurologia

Descripció del servei

El Servei de Neurologia de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ofereix atenció especialitzada en tots els àmbits de la neurologia. Cobreix els aspectes de l'especialitat en l'atenció ambulatòria i d'hospitalització, així com el suport als equips d'urgències i medicina intensiva respecte la patologia neurològica aguda. A més, forma part de la Unitat de Deteriorament Cognitiu, que integra el diagnòstic i maneig clínic del pacient amb problemes de memòria, així com també del Servei de Neurofisiologia Clínica, realitzant proves diagnòstiques de la patologia que afecta al sistema nerviós. Participa en l'activitat docent de pregrau en els graus de Medicina i Fisiologia de la URV, així com en la recerca bàsica i clínica a diferents grups de la URV i l'IISPV.

Equip humà

Equip Mèdic

  • Nicolau OrtizCap de secció. Metge adjunt, referent de patologia neuromuscular
  • Jordi González MenachoMetge adjunt, referent de patologia vascular i cefalees
  • Mónica Villas RocaMetgessa adjunta, referent d’epilèpsia
  • Núria Solà VallsMetgessa adjunta, referent de neuroimmunologia-escleròsi múltiple
  • Jordi Casanova MollàMetge adjunt, referent de dolor neuropàtic i alteracions del moviment
  • Beatriz Yerga LorenzanaMetgessa adjunta, referent de la Unitat de Deteriorament Cognitiu
  • Maria PinoNeuropsicòloga clínica, Unitat de Deteriorament Cognitiu
  • Blanca de la CruzNeuropsicòloga clínica, Unitat de Deteriorament Cognitiu

Contacte amb el servei

Cartera de serveis

-Dispensaris de l'especialitat: S'atenen els pacients en diferents consultes de neurologia general així com en consultes monogràfiques amb un neuròleg referent: Neuromuscular, Cefalea, Epilèpsia, Alteracions del Moviment i Malaltia de Parkinson, Neuroimmunologia, Dolor neuropàtic.

-Hospitalització: Els pacients amb patologia neurològica aguda ingressats són atesos per un equip específic format per un neuròleg/a més els residents de medicina interna/família. Principalment es realitza el procés diagnòstic de la patologia neurològica vascular (ictus) incloent Eco-Doppler carotidi i transcranial, així com d'altres processos aguts no vasculars.

-Hospital de Dia de Medicina: Citem pacients que requereixen proves complementàries de curta estada (punció lumbar) o tractaments amb medicació hospitalària endovenosa o altres complexes. A més, es realitza la formació dels pacients i familiars en tractaments crònics per part d'infermeria.

-Neurofisiologia clínica: Diferents neuròlegs donen suport i realitzen algunes de les tècniques neurofisiològiques que incorpora el Servei de Neurofisiologia Clínica.

-Toxina botulínica: L'administració d'aquest tractament es realitza per diferents neuròlegs i en diferents àmbits, tant en Hospital de Dia per al tractament de la migranya com a la consulta específica de Distonia. També de forma guiada amb ecografia per al tractament de la sialorrea i guiada per electromiografia per casos complexos de distonia, tremolor i espasticitat relacionada amb la patologia neurològica del pacient. 

-Unitat de Deteriorament Cognitiu (enllaç UDC): és una unitat multidisciplinària dedicada a l'àmbit de la patologia neurodegenerativa, que afecta a la memòria i a altres capacitats cognitives. Integra diferents professionals a més de la neurologia, com és la neuropsicologia clínica, geriatria, infermeria i l'assistent social. També en forma part l'Hospital de Dia (Hospital de Dia de Malalties Neurodegeneratives i Dany Cerebral) dedicat a diferents programes terapèutics (cognitius, exercici físic). Ens ha permès posar en marxa diferents tècniques diagnòstiques amb biomarcadors que formen part del programa de detecció precoç de la malaltia d'Alzheimer.

Serveis complementaris al nostre hospital

Participem en diferents comitès multidisciplinars de l'hospital, aportant la nostra expertesa o punt de vista de la nostra especialitat en: Comitè per al maneig del dolor complex (COMUDOL), Comitè de disfàgia, Comitè de malalties autoimmunes, Neurotoxicitat en oncologia i Comitè d'ELA.

Convenis amb diferents centres externs

-Institut Villablanca (Grup Pere Mata) i Residència Marinada (Grup Pere Mata): Atenem de forma periòdica les interconsultes neurològiques dels pacients residents institucionalitzats del centre amb patologia mixta psiquiàtrica i neurològica.

-Centre Neurorehabilitador Mas Sabaté-Fundació Esclerosi Múltiple de Reus: de forma periòdica a l'Hospital es realitzen avaluacions multidisciplinars a pacients neurològics tributaris de neurorehabilitació.

Línies de especial interès

Són múltiples les línies de recerca o d'especial interès a les que dediquem l'esforç per aconseguir l'excel·lència en la nostra activitat assistencial i aportar avanços a la patologia neurològica:

-Cefalea i migranya: entendre el cervell migranyós. Recollim dades demogràfiques així com l'aplicació de les teràpies més avançades en aquest àmbit.

-Neuroimmunologia: monitorització clínica del pacient amb esclerosi múltiple des del diagnòstic amb el Programa del Recent Diagnosticat fins a la detecció precoç de la progressió de la discapacitat mitjançant l'ús de mesures telemàtiques. Col·laboració en assajos clínics i estudis multicèntrics.

-Malaltia de Parkinson: entendre el problema motor amb registres de l'activitat diària per accelerometria i del control motor, així com l'afectació d'altres problemes no motors amb l'estudi dels reflexos de tronc cerebral, disautonomia, percepció i alteracions de la marxa.

-Epilèpsia: seguiment de pacients complexos, elaboració de protocols per l'estat epilèptic.

-Neuromuscular: estudis de laboratori aplicats a la patologia muscular en col·laboració amb la Unitat d'Histologia i Neurobiologia de la URV. Expertesa en neuropatia dolorosa de fibra fina. Participació en assajos clínics de neurotoxicitat per quimioteràpia.

-Biomarcadors per al diagnòstic precoç de la patologia cognitiva, principalment aplicat al deteriorament cognitiu incipient. Dieta i funcionament cognitiu.