Endocrinologia i Nutrició: Unitat de Nutrició Clínica i Dietètica

Endocrinologia i Nutrició: Unitat de Nutrició Clínica i Dietètica

Descripció del servei

La Unitat de Nutrició Clínica i Dietètica de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus (HUSJR) forma part del Servei d'Endocrinologia i Nutrició. Ha estat la primera de la demarcació de Tarrragona i, durant molts anys, l'única Unitat de Nutrició especialitzada. Està formada per un equip multidisciplinar i amb gran experiència de Dietistes-Nutricionistes i Endocrins.

Equip humà

Equip directiu

 • Josep M. Manzanares ErrazuCap Clínic

Equip Mèdic

 • Pilar Gil i LluísMetgessa adjunta
 • Liliana Gutiérrez CarrasquillaMetgessa adjunta
 • Chadia Mizab MellahMetgessa adjunta
 • Antoni Rabassa SolerMetge adjunt
 • Luz Reyes CéspedesMetgessa adjunta

Dietistes-Nutricionistes

 • Clara Alegret BasoraDietista-Nutricionista
 • Núria Guillen i ReyCoordinadora Dietistes-Nutricionistes
 • Isabel Megías RangilDietista-Nutricionista
 • Cèlia Rodríguez BorjabadDietista-Nutricionista

Contacte amb el servei

Cartera de serveis

Programa integral de tractament de l’obesitat

La Unitat d'Obesitat del nostre hospital va ser la primera unitat a Espanya que es va acreditar per la SEEDO (Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad). És una unitat de referència a la província no només per l'atenció clínica especialitzada sinó també per la recerca que es realitza en aquest camp.

 • Es fan visites mèdiques i visites amb dietistes-nutricionistes per al tractament de l'obesitat i les complicacions associades, tant per a pacient adults com per a infants amb aquesta patologia.
 • L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus és l'únic de la província on es realitza cirurgia de l'obesitat o cirurgia bariàtrica. Des de fa uns anys existeix un programa específic en el que intervenen el Servei de Cirurgia i la Unitat de Nutrició Clínica de l'Hospital Sant Joan i Psiquiatria de I'Institut Pere Mata.
 • El tractament Dietètic de les persones amb obesitat es pot realitzar a nivell individual o nivell grupal a través d'uns Tallers d'educació alimentària i tractament conductual. Les sessions en grup donen molt bons resultats per aconseguir un canvi d'hàbits alimentaris i estil de vida més saludable.

Tallers d’educació alimentària

L'objectiu dels Tallers d'Educació Alimentària és la pèrdua de pes i la motivació per a fer un canvi i adquirir uns hàbits alimentaris i estil de vida més saludable.

Com són els tallers:

 • Les sessions es fan en grups de 6-8 persones.
 • Es fan 6 tallers d'una hora de durada cada 3 o 4 setmanes.
 • Es controla el pes, en cada sessió.
 • Cadascú ha de tenir els dies i l'hora concrets que ha de venir als tallers. Prèviament la Dietista-Nutricionista li haurà explicat.

Lloc: actualment totes les sessions són virtuals i presencials

Recorda:

 • És important que vinguis tu al seminari i la persona que habitualment cuina a casa.
 • És important assistir a tots els tallers, ja que cada dia es tracta un aspecte diferent de la dieta equilibrada per a perdre pes.
 • Si un dia no pots venir, avisa el/la dietista-nutricionista.

Correu electrònic de contacte per a les sessions grupals d'educació alimentària: alexandra.linya(ELIMINAR)@salutsantjoan.cat

Contingut dels tallers

Tallers grupals per a persones operades de cirurgia bariàtrica

 1. Quin es l'objectiu dels tallers? Aprendre a seguir uns bons hàbits alimentaris i estil de vida, en aquelles persones operades de cirurgia bariàtrica, per a que mantInguin el pes perdut o perdin el pes que han recuperat.
 2. En què consisteixen? Es faran 4 sessions grupals, d'entre 6-8 persones, amb una durada de 45-60 min, acompanyats per una Dietista-Nutricionista.
 3. On es fan els tallers? Es fan presencialment a l'aula 4 de la zona docent de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
 4. Quin és l'horari?  Es faran els dilluns d’11 a 12 h i els dimarts d’11 a 12 h.
 5. Les persones interessades han d'estar inscrites prèviament.

Consell dietètic i nutricional

S'ofereix consell dietètic i nutricional per a qualsevol patologia (malaltia celíaca, al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, malaltia inflamatòria intestinal, ) així com en situacions com l'embaràs, a traves de tallers informatius.

Informació addicional del taller d'intolerància a la fructosa, lactosa i sorbitol:

Informació dieta FODMAPs per pacients amb Síndrome de Colon Irritable

Dieta FODMAPs (PDF)

Menús per dieta FODMAPs (PDF)

Informació dieta sense gluten per al pacient celíac o sensible al gluten

Recomanacions de la dieta per la celiaquia (PDF)

Informació sobre l'alimentació equilibrada per embarassades

Vídeo de l’alimentació saludable per embarassades:

PDF Recomanacions alimentació per embarassades

Informació sobre alimentació amb el pacient oncològic

La unitat de nutrició disposa de consultes específiques i individualitzades per a donar suport nutricional als pacients oncològics.


Suport nutricional a pacients ingressats

 • La Unitat de Nutrició Clínica passa diàriament a valorar els pacients ingressats que requereixen un suport nutricional. Es fa una valoració de l'estat nutricional i es pauta el suport nutricional ajustat a les necessitats individuals dels pacients. El suport nutricional va des de l'adaptació de la dieta, la prescripció de suplements nutricionals i productes de nutrició a través d'una sonda, fins a la prescripció d'una pauta nutricional a través d'un accés venós (nutrició parenteral). Aquest suport es realitza sempre en coordinació amb l'equip mèdic responsable.
 • Quan els pacients marxen d'alta, se'ls donen recomanacions alimentàries si és necessari, i si segueixen necessitant aquest suport nutricional, la Unitat de Nutrició Clínica s'encarrega d'organitzar-lo.

Nutrició enteral domiciliària

 • La Unitat de Nutrició Clínica coordina l'atenció dels pacients que necessiten nutrició artificial a domicili en col·laboració amb el Servei de Farmàcia. Cal recordar, que la dispensació de productes de nutrició enteral finançada pel sistema de salut és exclusiva, en la nostra àrea sanitària, de les farmàcies hospitalàries.
 • La Unitat de Nutrició coordina la dispensació dels productes de nutrició i suplements nutricionals i fa el seguiment dels pacients que ho necessiten. Per això disposem de:
  • consultes externes específiques
  • coordinació telefònica i a través de correu electrònic amb PADES, residències i atenció primària pel seguiment dels pacients que no poden desplaçar-se a l'hospital per fer el seguiment.

ENLLAÇOS D'INTERÈS: