Responsables del centre

Directora
Dra. Cristina Mestres

Coordinadora d'Infermeria
Sra. Estefania Enri