Responsables del centre

Directora
Dra. Rosa M. Serrano Martos

Coordinadora d'Infermeria
Sra. Montserrat Boqué Cavallé

Coordinadora Administrativa
Sra. Manuela Cruz Román