Urologia

Urologia

Descripció del servei

El Servei d'Urologia ofereix atenció especialitzada d'alt nivell en tots els àmbits de la urologia, incorporant tot el desenvolupament tecnològic modern, com són les tècniques quirúrgiques mínimament invasives, la cirurgia protètica i les noves eines de diagnòstic urològic. La forta aposta pel treball multidisciplinari als camps de l'oncologia, la urologia funcional i la cirurgia urològica reconstructiva permet un enfocament integral del pacient complex i un creixement cap a l'excel·lència assistencial.

El Servei d'Urologia cobreix l'àrea d'influència sanitària de les comarques del Baix camp, del Priorat  i de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre amb la seva àrea de influència.

Equip humà

Direcció

 • Antoni Pont SalvadóCap de servei

Equip mèdic

 • Vanesa Monllau FontMetgessa adjunta
 • Mercè Pascual QueraltMetgessa adjunta
 • Laia Pujol GalarzaMetgessa adjunta
 • Isabel Berzosa MiraMetgessa adjunta
 • Hèctor Hernández PozoMetge adjunt
 • Mariona Pont SalvadóMetgessa assistencial

Contacte amb el servei

Cartera de serveis

El servei s'ocupa de la majoria de patologies urològiques. Està dividit en diferents unitats

 • Unitat d'urooncologia. Cirurgia laparoscòpica i oberta de tumors renals, prostàtics, vesicals superficials i infiltrants.
 • Unitat de litiasi. Duu a terme l'ureterorenoscòpia rígida i flexible de litiasi ureteral, i el diagnòstic de tumors ureterals.
 • Unitat d'hiperplàsies prostàtiques benignes amb les tècniques de RTU prostàtica bipolar i enucleació prostàtica amb làser Holmiun (HoLEP).
 • Unitat d'urologia funcional. Urodinàmies, fluxometries, injecció de bòtox endovesical.

Àmbits assistencials

 • Dispensaris de l'especialitat: Patologia benigna i maligna del ronyó. Pelvis renal i urèter. Patologia benigna i maligna vesical. Patologia benigna i maligna prostàtica. Detecció precoç del càncer de pròstata i vesical. Patologia benigna i maligna peneana i escrotal. Estudi de fertilitat masculina. Infeccions específiques i inespecífiques del tracte urinari. Incontinència urinària i altres trastorns funcionals urinaris. Estudi i tractament del dolor pelvià. Disfunció erèctil. Litiasi urinària. Estudi metabòlic.
 • Hospitalització.
 • Quiròfans.
 • Cirurgia major i menor ambulatòria.

Proves diagnòstiques

Uretrocistoscòpia flexible amb/sense biòpsia. Extracció catèter doble J i altres cossos estranys uretra-vesicals. Dilatacions uretrals. Ecografia vesicoprostàtica. Biòpsia de pròstata amb sedació. Col·locació i canvi sonda de nefrostomia. Col·locació i canvi sonda de cistostomia. Col·locació i canvi sonda vesical. Fluxometria. Estudi urodinàmic. Injecció intracavernosa peneana per al diagnòstic i tractament de la disfunció erèctil.

Proves diagnòstiques amb sedació: Biòpsia de pròstata.

Àmbit Quirúrgic

 • Cirurgia amb anestèsia local (actualment a l'Hospital lleuger Antoni de Gimbernat de Cambrils): Circumcisió. Frenulorràfia. Meatotomia uretral. Quists sebacis escrotals. Vasectomies.
 • Cirurgia major ambulatòria (CMA): Varicoceles. Hidroceles. Biòpsies del penis, Quists d'epidídim. Orquiectomia escrotal/inguinal. Pròtesis de testicle. Bòtox endovesical. Biòpsies vesicals endoscòpiques. Exèresi de carúncula uretral, Uretrotomia interna. Pròtesis testiculars. Orquidopèxia. Epididimectomia. Exèresi de tumors paratesticulars.
   
 • Litiasi:  Ureterorenoscòpia rígida i flexible de litiasi ureteral i de tumors de vies de mida petita. Destrucció de litiasis amb làser (litotrícia ureteral). Litotrícia de càlculs vesicals amb Làser. Pielolitotomia oberta/laparoscòpica. Ureterolitotomia oberta/laparoscòpica. Cateterisme ureteral i pielografia retrògrada endoscòpica, (Prova diagnòstica), Col·locació catèter doble J. Col·locació sonda nefrostomia.
 • Hiperplàsia prostàtica benigna: Resecció transuretral (RTU) d'adenoma de pròstata. Adenomectomia retropúbica de RTU prostàtica bipolar i enucleació prostàtica amb làser Holmiun (HoLEP).
 • Tumor vesical: RTU de tumor vesical.Tractaments a l'hospital de dia amb el bacil de Calmette-Guérin (BCG) i mitomicina-C. Cistectomia radical per cirurgia oberta o laparoscòpica. I derivacions urinàries tipus Bricker. En casos seleccionats, substitució vesical tipus Studer. Linfadenectomia iliobturatriu d'estadiatge del càncer de bufeta.
 • Cirurgia oncològica i no oncològica de ronyo i urèter: Nefroureterectomia laparoscòpica. Nefrectomia total laparoscòpica. Nefrectomia parcial laparoscòpica.
 • Cirurgia oncològica pròstata: Prostatectomia radical laparoscòpica, RTU desobstructiva de càncer de pròstata.
 • Cirurgia oncològica genital: Falectomia parcial i total, limfadenectomia engonal del càncer de penis). Exèresis de tumors escrotals.
 • Cirurgia reconstructiva: Pieloplàstia oberta/laparoscòpica. Cirurgia del reflux vesicoureteral. Meatotomia i meatoplàstia uretral. Uretroplàstia.
 • Urologia Funcional: Tractament quirúrgic de la incontinència urinària femenina. Tractament quirúrgic de la incontinència urinària masculina. Tractament quirúrgic del prolapse genital (obert/percutani/laparoscòpic). Fístules urinàries. Col·locació d'esfínters artificials masculins.
 • Andrologia: Cirurgia de la curvatura del penis. Col·locació de pròtesis de penis de 3 components.
 • Cirurgia d'urgències:
  • Pielonefritis obstructiva: cateterisme vs sonda de nefrostomia i drenatge.
  • Patologia traumàtica de l'aparell urinari.
  • Sondatge uretral. Cistostomia suprapúbica.
  • Valoració de l'escrot agut i cirurgia de la torsió testicular.
  • Cateterismes uretrals complexos.
  • Cirurgia desbridament escrotal.

Serveis complementaris

 • Docència:
  • Tots els membres del servei participen en la docència d'estudiats de la URV teòrica i pràctiques (5è de medicina) i rotatoris.
  • Cursos teoricopràctics de formació continuada al personal d'infermeria sobre tècniques urològiques.
  • Cursos teoricopràctics de formació continuada al personal del Servei de Urgències.
  • Tutories a tots els centre d'atenció primària.
 • Sessions quirúrgiques setmanals on discuteixen els casos que s'intervindran.
 • Sessions hospitalàries (segons calendari de l'Hospital).
 • Comitès multidisciplinaris (setmanals): URO-ONCOLOGIA on hi participen facultatius d'Urologia, Oncologia mèdica, Radioteràpia, Radiologia, Medicina nuclear, Anatomia patològica.