Unitat docent

L'Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat de Cambrils està acreditat per a la formació de Metges Interns Residents (MIR) de l'especialitat mèdica de Medicina Familiar i Comunitària (segons els criteris establerts pel Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad). S'ha iniciat el procés per aconseguir també l'acreditació per a la formació d’Infermeres Internes Residents (IIR) de l'especialitat d'Infermeria Familiar i Comunitària.

El Cap d'Estudis de la Unitat Docent és el Dr. Francesc Margalef i gran part dels Metges de Família del Centre han estat acreditats com a tutors pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Periòdicament cal renovar aquesta acreditació per tal de mantenir un nivell de docència adequat.

El centre oferta 4 places MIR en cada convocatòria anual per formar els professionals durant dels quatre anys que estableix el Programa Oficial de l'Especialitat. Durant aquest temps els futurs metges especialistes adquereixen les competències necessàries per assegurar una assistència sanitària de qualitat.

Els MIR col·laboren en la tasca assistencial del CAP adquirint un grau progressiu de responsabilitat. S'afavoreix l'activitat científica i es facilita la seva participació a congressos i jornades.

El centre també està acreditat per a la formació de MIR de l'especialitat de Pediatria en cooperació estreta amb el seu centre hospitalari docent, l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

Igualment participa en el procés formatiu dels estudiants de Grau de Medicina de la Facultat de Reus, acollint-los en el seu segon, tercer i sisè any de carrera.

Podeu trobar més informació en la web de la Unitat Docent.