Hospital Lleuger de Cambrils

Unitat docent

L'Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat de Cambrils està acreditat per a la formació de metges interns residents (MIR) de l'especialitat mèdica de Medicina Familiar i Comunitària (segons els criteris establerts pel Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad). S'ha iniciat el procés per aconseguir també l'acreditació per a la formació d'infermeres internes residents (IIR) de l'especialitat d'Infermeria Familiar i Comunitària.

El cap d'estudis de la Unitat Docent és el Dr. Francesc Margalef i gran part dels Metges de Família del Centre han estat acreditats com a tutors pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Periòdicament, cal renovar aquesta acreditació per tal de mantenir un nivell de docència adequat.

La Unitat Docent oferta 6 places MIR en cada convocatòria anual per formar els professionals durant els quatre anys que estableix el Programa Oficial de l'Especialitat. 4 d'aquests MIR es formaran a l'Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat de Cambrils i 2 al CAP Marià Fortuny de Reus.

Durant aquest temps els futurs metges especialistes adquireixen les competències necessàries per assegurar una assistència sanitària de qualitat.

Els MIR col·laboren en la tasca assistencial del CAP i adquireixen un grau progressiu de responsabilitat. S'afavoreix l'activitat científica i es facilita la seva participació en congressos i jornades.

El centre també està acreditat per col·laborar en la formació de MIR d'especialitats hospitalàries com Traumatologia, Cirurgia, Ginecologia i Obstetrícia, Oftalmologia, Pneumologia i Medicina Interna en cooperació estreta amb el seu centre hospitalari docent, l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

Igualment, participa en el procés formatiu dels estudiants de grau de Medicina de la Facultat de Reus, acollint-los en el seu segon, tercer i sisè any de carrera.

Podeu trobar més informació en la web de la Unitat Docent.