CAP Riudoms

Presentació

L'Àrea Bàsica de Salut de Riudoms inicia el seu funcionament el 15 de maig de 1995 donant servei a les poblacions de l'Argentera, Botarell, Duesaigües, Montbrió del Camp, Riudecanyes, Vinyols i els Arcs i Riudoms (on està ubicat el Centre d'Atenció Primària).

La missió de l'ABS és oferir una assistència sanitària d'acord a les expectatives de la comunitat, integrant els mecanismes per realitzar el diagnòstic, tractament, promoció de la salut, prevenció de malalties i reinserció social, sota els fonaments de l'evidència científica, la continuïtat entre els diferents nivells assistencials, la millora permanent de la qualitat i l'optimització dels recursos, tenint en compte a l'usuari des del punt de vista biopsicosocial.

Al CAP de Riudoms és on es centralitza tota l'organització i gestió de l'Àrea Bàsica de Salut i on es desenvolupa la major part de l'activitat. L'horari assistencial del centre és de 8 del matí fins a les 20 h, amb presència física del personal sanitari i no sanitari.

Les altres poblacions disposen de consultoris locals oberts durant els matins, on l'equip format per metge/ssa i infermer/a desenvolupen les seves tasques assistencials.