CAP Marià Fortuny de Reus

Cartera de serveis

Una peça fonamental de l'activitat del centre és l'atenció comunitària, que mitjançant tallers i programes específics adreçats a grups concrets de població, ha obtingut excel·lents resultats en la valoració tant per part dels usuaris com pels professionals. Un exemple n'és el Programa Salut i Escola, adreçat als cinc instituts de la zona, amb molt bona acceptació.

L'objectiu del programa és millorar la salut dels adolescents mitjançant accions de promoció de la salut, de prevenció de les situacions de risc i d'atenció precoç per als problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac, en col·laboració amb els centres educatius i els serveis de salut comunitària presents en el territori.

Des del 2021, i amb l'inici del Programa de Benestar Emocional i Salut comunitària, el nostre centre incorpora nous professionals com a referents, fent treball conjunt amb la resta d'actius. L'objectiu del programa passa per incrementar i millorar la promoció i prevenció del benestar emocional a la comunitat.

En l'àmbit de la formació el centre compta amb alumnes pregrau de Medicina, Infermeria, Treball Social, Dietètica i Nutrició i administratiu.

Des de l'any 2020 és centre adscrit a la Unitat Docent de l'EDP Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp, formant a professionals de postgrau MIR.

L'activitat del centre es pot realitzar de les formes següents:

 • Presencial (programada o urgent)
 • No presencial (e-consulta o telefònica)
 • Domiciliària (programada o urgent)
 • Grupal

Activitats assistencials:

 • Atenció en Medicina
 • Atenció en Pediatria
 • Atenció d'Infermeria
 • Programa d'Atenció Domiciliària
 • Gestió de Casos
 • Atenció en Treball Social, amb la integració de Serveis Socials de l'Ajuntament de Reus
 • Atenció en Salut Bucodental
 • Atenció en Dietètica i Nutrició
 • Atenció en Salut Mental
 • Atenció Comunitària:
  • Benestar Emocional Comunitari
  • Medicina Comunitària
  • Infermeria Comunitària
  • Treball Social Comunitari
 • Activitats de suport al diagnòstic
 • Analítiques sanguínies
 • Altres mostres
 • ECG
 • Espirometries
 • Ecografies
 • Cribatge càncer colorectal (Servei d'Epidemiologia i Prevenció del Càncer)
 • Dermatoscòpia
 • Infiltracions
 • Cirurgia menor ambulatòria

Activitats no assistencials:

 • Atenció pel personal administratiu
 • Formació continuada
 • Seguretat Clínica
 • Bioètica
 • Coordinació amb altres nivells assistencials