Factura electrònica

Us comuniquem que ja és operatiu el sistema per a la recepció de factures electròniques a través de la plataforma e-FACT i FACe.

Us sol·licitem que feu la tramesa de la factura per aquest mitjà i modifiqueu la fitxa de client amb incorporació de les dades que detallem:

Empresa: Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp
NIF: Q4300351F
Codis DIR3:

Oficina Comptable: A09035212
Òrgan gestor: A09035212
Unitat tramitadora: A09035212

Bústia Efact https://efact.eacat.cat/bustia/home.htm

És imprescindible indicar el número de comanda que heu rebut, la qual incorpora el codi numèric "4500.....". En cas de no tenir número de comanda, cal deixar l'espai en blanc.

Per a qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres:

Marta Molera
marta.molera@salutsantjoan.cat