Formació Sanitària Especialitzada

L'Hospital Universitari de Sant Joan està acreditat per a la docència especialitzada des de l'any 1989, i d'ençà s'han format més de 150 especialistes que a dia d'avui duen a terme la seva professió en diferents àmbits de la nostra sanitat.

Durants aquests anys el centre ha superat diverses auditories del Comitè d'Acreditació del Consell Nacional d'Especialitats Mèdiques. La darrera d'aquestes auditories es va fer l'any 2011, la resolució de la qual, que es va conèixer a prinicipis de 2012, manté l'acreditació.

Especialitats acreditades

L'Hospital té acreditades per a la formació sanitària especialitzada les següents Unitats Docents. Escolliu l'especialitat de formació especialitzada que us interessa per llegir-ne informació específica:

COMISSIÓ DE DOCÈNCIA

Presidenta i Cap d’Estudis de la Comissió de Docència:
Dra. Lourdes Rofes Ponce

Vicepresident:
Dr. Salvador Hernandez Flix

Presidenta de la Subcomissió Docent d’Infermeria:
Sra. Esther Videgain Bea

Secretària:
Sra. Beatriz Gómez Trujillo
Tel. 977 310 538 (extensió 55184) - 663 251 509
Correu electrònic de contacte: beatriz.gomez@salutsantjoan.cat

  • Acreditació FSE des de 1989
  • Especialitats acreditades: 16
  • Nombre actual de residents: 72
  • Nombre de tutors: 24
  Places acreditades Nombre actual de residents
Anàlisis Clíniques 1 4
Anestesiologia i Reanimació 2 8
Cirurgia General i Aparell Digestiu 1 5
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 1 4
Ginecologia i Obstetrícia 2 6
Medicina Interna 3 12
Oftalmologia 1 4
Oncologia Mèdica 3 9
Oncologia Radioteràpica  1 3
Pediatria i les Àrees Específiques 2 8
Pneumologia 1 3
Radiofísica hospitalària 1 2
Medicina intensiva 1 2
Infermeria Pediàtrica 2 2
Medicina del Treball 1 1
Infermeria del Treball 1 1

Rotacions hospitalàries

També s'hi acull la formació hospitalària dels residents de Medicina de Família de la Unitat Docent de l'Hospital Lleuger de Cambrils, la rotació hospitalària de residents de Medicina del Treball de la Unitat Docent Mateu Orfila i les rotacions hospitalàries dels residents de l'Institut Pere Mata de Psiquiatria i Psicologia Clínica i de Medicina Interna de l'Hospital Universitari Joan XXIII i de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa.

Unitats Docents amb tràmits per a l'acreditació docent: Otorinolaringologia, Infermeria d'Obstetrícia i Ginecologia.

Pla de Formació Transversal

El Pla de Formació Transversal (PFT) té com a objectiu oferir formació complementària en matèries rellevants en la pràctica clínica diària, algunes de les quals no estan incloses en la formació de pregrau ni s'ofereixen habitualment en cursos de postgrau. Pretén assegurar la capacitació bàsica en determinades àrees, en les quals després cada especialista podrà completar segons els seus interessos i necessitat.

Les activitats docents es fatan durant els dos primers anys de residència i la metodologia de la formació serà tant amb la incorporació de coneixements teòrics com en forma de seminaris i tallers pràctics. La coordinació del programa correspon al Cap d'Estudis de la Unitat Docent de l'Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp.

En la majoria dels cursos l'assistència és obligatòria per als residents de totes les especialitats. Cal consultar amb el/la tutor/a els requisits d'assistència de cada curs.

Descarrega el Pla de Formació Transversal per consultar tots els cursos que oferim als nostres residents i els seus objectius.