Formació de Postgrau

L'Hospital Universitari de Sant Joan està acreditat per a la Docència especialitzada des de l'any 1989, i d'ençà s'han format uns 150 especialistes que a dia d'avui duen a terme la seva professió en diferents àmbits de la nostra sanitat.

Durants aquests anys el centre ha superat diverses auditories del Comitè d'Acreditació del Consell Nacional d'Especialitats Mèdiques. La darrera d'aquestes auditories es va fer l'any 2011, la resolució de la qual, que es va conèixer a prinicipis de 2012, manté l'acreditació.

Especialitats acreditades

L'Hospital té acreditades per a la formació sanitària especialitzada les següents Unitats Docents. Escolliu l'apartat de formació especialitzada que us interessa per llegir-ne informació específica:

Consulteu altra informació d'interès
(Comitè de docència, Pla de formació, etc...)