CAP Marià Fortuny de Reus

Presentació

El Centre d'Atenció Primària Marià Fortuny de Reus està ubicat al sud de la ciutat, a la zona geogràfica que correspon a l'Àrea Bàsica de Salut Reus 5. Va iniciar la seva activitat el desembre de l'any 2000 i actualment dona servei a una població d'aproximadament 28.500 habitants, seguint una línia de treball en equip i amb una plena integració dins la comunitat.

L'horari d'atenció és de dilluns a divendres, de 8 a 20 h, i els dissabtes, de 8 a 15 h, amb presència física de personal sanitari i no sanitari.

Àrea d'influència

L'Àrea Bàsica de Salut Reus 5 correspon a la zona sud de la ciutat i comprèn la zona del terme municipal de Reus delimitada per la plaça Antoni Villarroel, autovia de Reus al port de Tarragona (Via Bellissens), límits del terme municipal, carretera de Cambrils, passeig de Misericòrdia, carrers Misericòrdia, Josep Maria Prous i Vila i Avinguda de Pere el Cerimoniós.

Objectius

  • Satisfer les necessitats sanitàries i socials de l'àmbit d'Atenció Primària de Salut, tant de forma individual com comunitària, amb l'objectiu final de millorar el nivell de salut de tota la població, amb activitats d'assistència, de prevenció i de promoció de la salut.
  • Garantir un grau òptim d'accessibilitat de la població als serveis sanitaris, tant pel que fa a l'oferta d'atenció horària dels professionals sanitaris per donar resposta a tota la demanda d'assistència, com pels diferents canals d'entrada que disposa la població.
  • Conèixer i tenir en compte l'opinió dels usuaris dels serveis sanitaris que reben, amb el repte permanent de millorar el grau de satisfacció i les expectatives que tenen del sistema sanitari.
  • Optimitzar l'eficàcia i l'eficiència en la provisió dels serveis que es prestin, integrant els diferents recursos i coordinant-se amb la resta de nivells assistencials i proveïdors sanitaris de la zona.