He de fer rehabilitació

Al Servei de Rehabilitació s'hi fa el tractament en fisioteràpia de dolor agut i crònic, malalties musculoesquelètiques, lesions traumàtiques greus, malalties cardiorespiratòries, circulatòries, urològiques, tractament de les pacients intervingudes d'una neoplàsia de mama i alteracions neurològiques i ortopèdiques, els quals es porten a terme en règim d'ingressat, ambulatori o bé a domicili.

També es duen a terme xerrades informatives als malalts que han de ser operats d'una pròtesi de genoll o maluc, i xerrades d'educació al pacient en les patologies lumbars, respiratòries, sòl pelvià i neoplasia de mama.

A banda, es fan tractaments en logopèdia sobre les patologies del llenguatge (oral, escrit i gestual) manifestades a través de trastorns en la veu, la parla, la comunicació i les funcions orofacials.

Normes de funcionament

Abans de començar cal informar al fisioterapeuta dels antecedents clínics, malalties, al·lèrgies, si dueu marcapassos, si esteu embarassada, etc. És important que ho coneguem.

Puntualitat i assistència. Per al bon funcionament del servei, respecteu l'horari acordat. Si no podeu assistir a alguna de les sessions, cal que ho comuniqueu amb antelació. Si es produeixen més de tres faltes d'assistència sense avís o justificació, se us donarà l'alta.

Menors. Els menors d'edat han de venir acompanyats d'un adult.

Durant el tractament:

  • És important que seguiu els consells i recomanacions que us faci l’especialista.
  • Porteu roba còmoda.
  • Desconnecteu els mòbils durant l'estona que duri el tractament.
  • No està permesa l'entrada d'acompanyants a la sala.
  • Es recomana no dur joies ni objectes de valor. El Servei no se'n fa responsable.

Telèfon de contacte: 977337347
rehabilitacio@salutsantjoan.cat

El Servei de Rehabilitació, Fisioteràpia i Logopèdia està situat a la planta baixa, lletra F1, color vermell.

Al Servei de Rehabilitació, Fisioteràpia i Logopèdia es dona atenció en règim hospitalari, ambulatori i domiciliari.

Horari d'obertura:
De dilluns a dijous de 8 a 16 h i divendres de 8 a 15 h.