Responsables del centre

Directora
Dra. Yolanda Herranz Pinilla

Coordinadora d'Infermeria
Sra. Montserrat Salvadó Gispert