Hospital Lleuger de Cambrils

Cartera de serveis

Peça fonamental de l'activitat del centre és l'atenció comunitària, que mitjançant tallers i programes específics adreçats a grups concrets de població, ha obtingut excel·lents resultats en la valoració tant per part dels usuaris com pels professionals. Un exemple n'és el Programa Salut i Escola, adreçat als sis instituts de la zona i a 7 escoles de primària, amb molt bona acceptació.

L'objectiu del programa és millorar la salut dels adolescents mitjançant accions de promoció de la salut, de prevenció de les situacions de risc i d'atenció precoç per als problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac, en col·laboració amb els centres educatius i els serveis de salut comunitària presents en el territori. Una DUI de "Salut i Escola"es desplaça un dia a la setmana a l'Ateneu Juvenil a fer consulta dirigida als adolescents.

Des del 2021 i amb l'inici del Programa de Benestar Emocional i Salut comunitària el nostre centre incorpora psicòlogues, fisioterapeutes i dietistes com a referents, fent treball conjunt amb la resta d'actius. L'objectiu del programa passa per incrementar i millorar la promoció i prevenció del benestar emocional a la comunitat. 

En l'àmbit de la formació el centre compta amb alumnes pregrau de Medicina, Infermeria, Treball Social, Dietètica i Nutrició i estudiants en pràctiques de Diagnòstic perla Imatge, Auxiliars d'Infermeria i Administratius.

L'activitat del centre es pot realitzar de les formes següents:

 • Presencial (programada o urgent)
 • No presencial (e-consulta o telefònica)
 • Domiciliària (programada o urgent)
 • Grupal

Activitats assistencials:

 • Atenció en Medicina
 • Atenció en Pediatria
 • Atenció d'Infermeria
 • Programa d'Atenció Domiciliària
 • Gestió de Casos
 • Atenció en Treball Social
 • Atenció en Salut Bucodental
 • Atenció en Dietètica i Nutrició
 • Atenció en Salut Mental
 • Rehabilitació
 • Rehabilitació domiciliària
 • Atenció Comunitària:
  • Benestar Emocional Comunitari
  • Salut i escola
  • Consulta oberta
  • Medicina Comunitària
  • Infermeria Comunitària
  • Treball Social Comunitari
  • Fisioteràpia comunitària
 • Activitats de suport al diagnòstic:
 • Analítiques sanguínies
 • Altres mostres
 • ECG
 • Espirometries
 • Ecografies
 • Radiologia simple
 • Mamografia
 • Cribatge càncer colorectal (Servei d'Epidemiologia i Prevenció del Càncer)
 • Dermatoscòpia
 • Infiltracions
 • Cirurgia menor ambulatòria
 • Unitat d'experts:
 • Tabaquisme
 • Risc cardiovascular
 • Fibromiàlgia

Activitats no assistencials:

 • Atenció pel personal administratiu
 • Formació continuada
 • Seguretat Clínica
 • Bioètica
 • Coordinació amb altres nivells assistencials