Pla estratègic

Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp disposa del Pla Estratègic 2023-2025, que es desplegarà en els pròxims tres anys i que té per objectiu oferir una atenció pública de salut excel·lent als habitants de les comarques meridionals, en un entorn sostenible i de qualitat tot fomentant la docència, la recerca i la innovació. El Pla consta de 17 línies estratègiques, encaminades a assolir una cartera de serveis d'excel·lència incrementant els serveis de referència territorial; millorant la integració entre els diferents nivells assistencials: Atenció Primària, Atenció Hospitalària, Atenció Social i Atenció Mental; desenvolupant els objectius del Pla de Salut de la Regió Sanitària de Tarragona com a marc de referència; potenciant el treball en xarxa i les sinergies amb la resta de proveïdors i actors del territori i establint estratègies de comunicació que enforteixin la confiança del ciutadà, entre altres aspectes.

Línies estratègiques

Relació de projectes de cadascun dels eixos