CAP Riudoms

Cartera de serveis

 • Atenció presencial (programada o de caràcter urgent)
 • Atenció no presencial (a través de l'e-consulta o telefònica)
 • Atenció domiciliària (programada o espontània)
 • Activitat de prevenció de la malaltia, prevenció de la salut, diagnòstic i tractament, rehabilitació i reinserció social
 • Activitat comunitària
 • Activitats grupals
 • Atenció al ciutadà

Activitats assistencials:

 • Medicina general
 • Servei d'infermeria
 • Pediatria
 • Atenció continuada caps de setmana i festius
 • Atenció domiciliària (ATDOM)
 • Gestió de casos
 • Treballadora social
 • Servei d'odontologia i salut bucodental
 • Assistència a la salut sexual i reproductiva
 • Dietètica i nutrició
 • Farmàcia
 • Salut mental amb el suport del CSM adults i CSMIJ
 • Higienista dental
 • Fisioterapeuta
 • Atenció comunitària:
  • Benestar emocional comunitari
  • Consulta oberta
  • Salut i escola
 • Activitats de suport assistencial:
  • Extraccions
  • ECG
  • Espirometries
  • Ecografies
  • Dermatoscòpia
  • Infiltracions
  • Cirurgia menor ambulatòria
 • Programa de cribratge de càncer colorectal (Servei d'Epidemiologia i Prevenció del Càncer)

Activitats no assistencials:

 • Atenció als usuaris per a la gestió de tràmits administratius
 • Seguretat clínica
 • Bioètica
 • Formació continuada per part dels professionals de forma interna i externa al Centre
 • Tutors d'alumnat de pregrau de medica i infermeria