Física Mèdica

Física Mèdica

Descripció del servei

El Servei de Protecció Radiològica i Física Mèdica desenvolupa la seva activitat a totes les instal·lacions radioactives del grup Sagessa-Ginsa en les àrees de

 • Protecció Radiològica
 • Radioteràpia
 • Radiodiagnòstic
 • Medicina Nuclear
 • Gestió

Compta amb un director, cinc radiofísics, un físic, quatre tècnics superiors i una administrativa.

Equip humà

Equip directiu

 • Manel Artigues PedrolaDirector

Equip mèdic

 • Rubén Abella CereigidoTècnic superior
 • Jesús Ariño OliverFísic
 • Albert Camarasa EscubedoRadiofísic
 • Enric Flores FernándezTècnic superior
 • Manuel González LeybaRadiofísic
 • Marc Gómez PrietoTècnic superior
 • Víctor Hernández MasgrauRadiofísic
 • Francisco Javier PonceRadiofísic
 • Josep Puxeu VaquéRadiofísic
 • Katrin Rosemarie MüllerTècnic superior
 • Natàlia Victoria MinuesaTècnic superior

Servei administratiu

 • M. Pilar Pàmies Fort

Contacte amb el servei

Cartera de serveis

Protecció Radiològica

 • Formació i assessorament als centres del grup, als professionals, als pacients i al públic
 • Creació de protocols i procediments
 • Disseny de sales i búnquers
 • Càlcul de blindatges
 • Verificació i calibratge de detectors
 • Redacció de memòries anuals de les instal·lacions radioactives
 • Atenció a les auditories de qualitat i comitès
 • Atenció a les inspeccions del CSN i de l'SCAR
 • Atenció a alumnes de batxillerat i universitat en treballs de final de grau i batxillerat

Àrea de Radioteràpia

 • Dosimetria clínica
 • Avaries i control de qualitat
 • Xarxa Ària i Planificador Eclipse
 • Posada en marxa de noves tècniques
 • Rotació de residents de Radioteràpia
 • Pràctiques d'estudiants de Tècnic Superior en Radioteràpia i Dosimetria

Àrea de Radiodiagnòstic

 • Control de qualitat d'equips de radiologia (periòdics i postintervenció del servei tècnic)
 • Control de qualitat de sistemes de visualització
 • Control de qualitat de sistemes de blindatge individual
 • Dosimetria de pacient
 • Informes de riscos associats a irradiacions d'embarassades i infants
 • Formació i assessorament en PR

Àrea de Medicina Nuclear

 • Control de qualitat (PET-TC, Gammacàmera i Activímetres)
 • Gestió de residus, hermeticitat fonts encapsulades, contaminació...
 • Informes de riscos associats a irradiacions i a la incorporació de radioisòtops d'embarassades i infants

Gestió

 • Processos de licitació (compres i manteniments)
 • Legalitzacions nou equipament i instal·lacions
 • Dosímetres personals dels treballadors exposats dels centres del Grup
 • Aptes i llicències
 • Recordatoris de revisions mèdiques
 • Gestió de residus, hermeticitat fonts encapsulades, contaminació...
 • Informes de riscos associats a irradiacions i a la incorporació de radioisòtops d'embarassades i infants