Responsables del centre

Directora
Dra. Júlia Valero Sales

Coordinadora d'Infermeria
Sra. Catalina Rodríguez Díez