Institut d’Oncologia de la Catalunya Sud

Institut d’Oncologia de la Catalunya Sud

Descripció del servei

L'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud (IOCS) és el Centre de Referència Oncològic de la Demarcació de Tarragona, i està compost per diferents serveis i unitats:

 • Servei d'Oncologia Mèdica
 • Servei d'Oncologia Radioteràpica
 • Unitat de Cures Pal·liatives Oncològiques
 • Unitat de Psicooncologia
 • Unitat de Consell Genètic en Càncer

L'IOCS és un servei multihospitalari que porta a terme un Programa Integral d'Atenció Oncològica a la demarcació de Tarragona i que atén uns 3.500 pacients nous a l'any.

Presta servei als hospitals de Sant Joan de Reus, Joan XXIII de Tarragona, Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona, Verge de la Cinta de Tortosa i Pius de Valls, coordinant-se a través de trenta-nou comitès de tumors que cobreixen totes les patologies. A l'Hospital de Joan XXIII de Tarragona, Verge de la Cinta de Tortosa i Pius de Valls, es du a terme, a més, l'atenció directa en forma de consultes externes, d'administració de quimioteràpia, de psicooncologia i de consell genètic.

L'IOCS està acreditat per a la formació d'especialistes en Oncologia Mèdica i Oncologia Radioteràpica. Té a càrrec la docència d'oncologia a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (URV), tant a la Unitat Docent de Sant Joan de Reus com de Joan XXIII de Tarragona.

Col·labora estretament amb la FUNCA en els programes de prevenció i diagnòstic precoç del càncer i com a assessor clínic en el Registre poblacional de Càncer de Tarragona, així com amb la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre en accions de voluntariat, Grups d'Ajuda Mútua per a pacients amb càncer i amb la impartició de conferències sobre temes oncològics a tota la demarcació de Tarragona.

L'IOCS el formen un total de 105 professionals, entre els quals hi ha personal mèdic, de la bioquímica, de la psicologia, de la infermeria, de l'administració i de l'equip tècnic. La seva missió és vetllar perquè els malalts de càncer de les nostres comarques rebin el tractament oncològic segons els estàndards internacionals, associat al tracte humà que la situació requereix.

Equip humà

Oncologia Mèdica

 • Josep Gumà Padró
 • Joan Borràs Balada
 • Cinta Albacar Miró
 • Kepa Amillano Parraga
 • Ines Cabezas Montero
 • Clara Lucía Gozalvez
 • Cristina Martí Blanco
 • Francisca Martínez Madueño
 • Maria Masvidal Hernández
 • Mireia Melé Olivé
 • Sandra Merino Varela
 • María José Miranda Pallarés
 • Félix Muñoz Boza
 • Sergio Peralta Muñoz
 • Sara Serrano SolaresMetge Adjunt. Insuficiència cardíaca

Oncologia Radioteràpica

 • Meritxell Arenas Prat
 • Mònica Arguís Pinel
 • Freddy Arlex Castaño Zuleta
 • David Gómez Gómez
 • Ivan Henriquez López
 • Anna Lafuerza Torres
 • Yolanda López Sánchez
 • Mauricio Murcia Mejía
 • Jordi Trilla Martín

Cures Pal·liatives

 • Miguel Arquez Pianetta
 • David Ricardo Bottaro Parra
 • Dulce Rodríguez Mesa

Psicooncologia

 • Beatriz Rubio Cantavella
 • Agustina Sirgo Rodríguez

Patologia Molecular Oncològica

 • Marta Rodríguez Balada

Residents d’Oncologia Mèdica

 • Alba Cochs Sarobé
 • Lola Delamo Palomares
 • Marc Grifoll Escoda
 • Irene Marsal Navarro
 • Jana Repková
 • Belén Ruiz Aguado
 • Anna Vidal Rodríguez

Residents d’Oncologia Radioteràpica

 • Johana Cristina Acosta Arteaga
 • Pablo Araguas Mora
 • Junior Anderson Gómez Ramos
 • Laura Torres Royo

Infermeria

 • Irene Amador Rubí
 • Cristrina Anguera Arbolí
 • Jose Luis Añón Vera
 • Lourdes Bayona Esclat
 • Maria Bono Mas
 • Berta Caballé Gutiérrez
 • Sebastía Cabré Gallego
 • Rosa Carrasco Morales
 • Gina Castellano Tuesta
 • Mireia Domínguez Ramos
 • César Esteban Jimenez
 • Mar Francisco García
 • Pablo Fuentes Andreu
 • Berta Griso Jurado
 • Francisca Isern Català
 • Rafa León Amo
 • Ana Llurba Asensio
 • Sara Lozano Pérez
 • Misericòrdia López Blesa
 • Vanessa Marin Llauradó
 • Maite Martell Clua
 • Inmaculada Martinez Prats
 • Xavier Mateo Dominguez
 • Adolfo Monllau Vidriales
 • Margarita Moreno Mancho
 • Irene Olivan Borràs
 • Montserrat Olivé Vilella
 • Laia Orteu Curulla
 • Ma. Teresa Parejo Arrondo
 • Helena Pascual Compte
 • Montserrat Querol García
 • Blanca Reina Jimenez
 • Eduard Renau Curto
 • Anna Rofes Navarro
 • Dolors Salsench Boronat
 • Mònica Salvat Casas
 • Blanca Santamaria Llabería
 • Montserrat Sellarés Sabaté
 • Anna Serena Pons
 • Zaira Solé Rodenas
 • Natalia Torregrosa Jiménez
 • Alba Torres Donoso
 • Yolanda Torrijos Carrasco
 • Isabel Virgos Matilla
 • Trinidad Álvarez Ramos

Auxiliars

 • Jaume Espasa Anguera
 • Fuensanta Fernandez García
 • Carmen Freixes Ros
 • Jessica Gallego Hortoneda
 • Carmen Garcia Buendia
 • Montserrat García Casado
 • Yolanda García Pujol
 • Mariana Jiménez López
 • Hajam Kassemy
 • Estefania Macias Valera
 • Gemma Martinez Aranda
 • Minerva Meléndez García
 • Montserrat Muñoz Rodriguez
 • Meritxell Pagès Torres
 • Jordi Pastor Balaguer
 • Alicia Ugalde Rosales
 • Grace Ugalde Rosales

Tècnics de Radioteràpia

 • Elia Abelló Lafragueta
 • Maxim Artigues Sentís
 • José Bardají Bertomeu
 • Ignasi Blanco Llobet
 • Sílvia Ceña Lamana
 • José Manuel Feijoo Morote
 • Antonio Fernández Martínez
 • Marina Gomez Nievas
 • Montse Grau Álvarez
 • Marta Gómez Franguet
 • Eva Jiménez Herrera
 • Rocio Jiménez Romero
 • Cristina López Gómez
 • Adrian Martínez Moreno
 • Judith Montferré Marcos
 • Helena Moya Francesc
 • Yovana Polo Yagüe
 • Meritxell Ribot Graset
 • Alba Rodríguez Rodríguez
 • David Rubio Fernández

Secretaria

 • Mònica Barrientos Palomares
 • Sandra Cabré Pedrosa
 • Núria Cabré Rubio
 • Anna Estrems Borràs
 • Estrella Gallego Castellano
 • Cristina Lampurdanés Cidoncha

Contacte amb el servei

Horaris

 • Horari d'atenció: Atenció continuada 24 hores, amb oncòleg/òloga de guàrdia de presència física tots els dies de l'any, que dona servei a l'Hospital Universitari de Sant Joan de Reus; a la resta d'hospitals amb accés telefònic directe i a les possibles consultes dels pacients.
 • Unitat d'Hospitalització: Cobertura 24 h, els 365 dies de l'any.
 • Hospital de Dia d'Oncologia: Atenció de 7 a 21 h per a l'administració de tractaments i urgències oncològiques, a excepció de les urgències vitals que són ateses al Servei d'Urgències general per l'oncòleg/òloga de guàrdia, amb suport de la resta de professionals d'urgències.
 • Servei de Radioteràpia: Cobertura de tractament de 7.30 a 22 h, de dilluns a divendres, amb la possibilitat de poder treballar els dissabtes en cas d'avaria o revisió de la màquina.
 • Unitat de Cures Pal·liatives Oncològiques: Atén els pacients de 8 a 17 h, de dilluns a divendres, fent-se'n càrrec, fora de l'horari, el metge/essa oncòleg/òloga de guàrdia a l'Hospital de Dia d'Oncologia.
 • Unitat de Consell Genètic: De dilluns a divendres, de 8 a 17 h.
 • Unitat de Psicooncologia: De dilluns a divendres, de 8 a 17 h.
 • Unitat de Recerca Clínica: De dilluns a divendres, de 8 a 16 h.

Ubicació (Color lila):

 • Planta d'hospitalització: Primera planta
 • Consultes externes: Planta baixa
 • Radioteràpia: Planta -2
 • Hospital de Dia d'Oncologia: Planta -2

Cartera de serveis

 • Tractament farmacològic del càncer (quimioteràpia, hormonoteràpia, teràpia dirigida a dianes moleculars, immunoteràpia), a càrrec de professionals especialitzats per diferents localitzacions tumorals (càncer de mama, càncer digestiu, càncer urològic, limfomes, melanoma, etc). A més de l'atenció a les consultes externes i a la planta d'hospitalització de l'HUSJR, els professionals de l'IOCS atenen a les consultes externes i administren aquests tractaments a l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, al Pius Hospital de Valls i també a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.
 • Tractament radioteràpic del càncer amb les tècniques i equipaments més moderns, a càrrec de professionals especialitzats per diferents localitzacions tumorals. El Servei de Radioteràpia, amb base a l'IOCS de l'HUSJR, disposa de dues unitats satèl·lit de tractament, una a l'antic Hospital de Reus i l'altra a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús a Tortosa.
 • Unitat de Cures Pal·liatives Oncològiques, coordinada amb els diferents serveis i unitats de l'IOCS i de l'HUSJR, així com amb els grups d'atenció domiciliària (PADES) i Centres Sociosanitaris de la demarcació. L'IOCS com a Centre Designat amb Integració d'Oncologia i Cures Pal·liatives per la ESMO (Societat Europea d'Oncologia Mèdica), adopta una política d'atenció precoç en cures pal·liatives i de no abandonament en el pacient amb càncer avançat.
 • La Unitat de Psicooncologia atén els pacients de càncer i els seus familiars a les consultes externes i a la planta d'hospitalització de l'IOCS a l'HUSJR, així com a l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús i a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Coordina 12 Grups d'Ajuda Mútua de pacients amb càncer a diferents localitats de la demarcació de Tarragona.
 • La Unitat de Consell Genètic en Càncer atén els pacients i famílies que requereixen un estudi per sospita de càncer hereditari. Aquests poden ser remesos per qualsevol especialista, metge d'atenció primària o bé per iniciativa del propi pacient. La Unitat està capacitada per al diagnòstic i la gestió de les principals síndromes de càncer hereditari, i passa visites a l'HUSJR, a l' l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona i a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa.