Urgències

Urgències

Descripció del servei

El Servei d´Urgències generals de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus és un servei d'atenció continuada les 24 hores, tant en dies laborables com en festius. Proporciona atenció continuada urgent a demanda, sense interferències amb l'activitat hospitalària electiva i programada, però amb comunicació amb la resta de l'Hospital i serveis externs, per a la resolució de casos, tant si necessiten ingrés, intervenció quirúrgica, derivació o proves complementàries de complexitat diversa.

Equip humà

Equip Mèdic

 • Montserrat DuranDirectora del Servei
 • Núria Boronat FerratéGestora clínica
 • Fina Casellas PatrónResponsable d’Àmbit
 • Àngel Pijuán DomínguezGestor clínic

Secretaria

 • María José Valencia M.Secretaria de l’Àrea
 • Wojciech Rojewski RojasCoordinador clínic del Servei d'Urgències

L'equip humà del servei també està format per:

Metges i metgesses adjunts, especialitzats en diferents àmbits.
L'equip d'infermeria: DUI, TCAI i portalliteres
Personal administratiu
Personal de neteja
Personal auxiliar I metges residents (MIR) i infermers residents (IIR) de medicina familiar i comunitària, medicina interna, cirurgia general, anestèsia i reanimació, oncologia, oncoradioteràpia, pediatria, medicina del treball, pneumologia i infermeria.

Contacte amb el servei

Cartera de serveis

 • Monitoratge multiparàmetre i centralitzat amb registre informàtic
 • Tractament i vigilància de pacients semicrítics
 • Ventilació mecànica no invasiva
 • Suport vital avançat
 • Valoració quirúrgica 24 hores
 • Ecografia a peu de llit que inclou ecografia pulmonar, eFAST, ecocardioscòpia, ecografia vesical, abdominal i ecografia vascular venosa d'extremitats inferiors
 • Urologia localitzable en horari de 8.00 a 16.00 h de dilluns a divendres
 • Digestologia localitzable per a procediments endoscòpics 24 hores
 • Cardiologia localitzable de 8.00 a 16.00 h de dilluns a divendres
 • Toracocentesi i toracotomia
 • Pericardiocentesi
 • Paracentesi
 • Punció lumbar
 • Sondatge vesical i cistostomia per punció suprapúbica
 • Alimentació, dieta adaptada segons requeriment
 • Comunicació oficial de malalties de denúncia obligatòria i de situacions que ho requereixin
 • Reanimació cardiopulmonar cerebral avançada
 • Defibril·lació i cardioversió elèctrica
 • Codi ictus
 • Codi IAM
 • Codi sèpsia
 • Codi politrauma
 • Codi suïcidi
 • Codi TOX

Equipament

 • 3 blocs d’atenció i accés
 • Àrea d'atenció continuada
 • Àrea de pacients crítics
 • Accés d'ambulàncies medicalitzades i bàsiques
 • 2 boxs d'RCP - medicina crítica
 • Àrea d'observació
 • Àrea de boxs centrals en 2 seccions amb control central
 • 20 boxs amb capacitat de duplicació
 • Monitoratge
 • Oxigen, aire mèdic i succió
 • Boxs d'aïllament i 1 box d'atenció de pacients amb custòdia
 • Unitat d'hospitalització a domicili

Serveis complementaris

 • Tomografia axial computada urgent i programada
 • Radiologia i proves d'imatge d'urgència i electiva.
 • Accés a ressonància magnètica nuclear electiva i urgent
 • Laboratori clínic urgent, microbiològic i especialitzat 24 hores
 • Proves especials endoscòpiques
 • Hemodinàmica
 • Serveis socials
 • Psiquiatria
 • Gestió de casos

Formació contínua

 • Sessions docents quinzenals
 • Cooperació amb serveis externs (cirurgia, medicina interna, digestologia, UCI, cirurgia toràcica, urologia, nefrologia)
 • Assistència a congressos
 • Presentació de pòsters al congrés SEMES, SocMUE i EUSEM

Circuit del Servei d’Urgències