M'he d'operar

Si teniu programada una intervenció quirúrgica, des de l'Hospital es posaran en contacte amb vosaltres per comunicar-vos el dia i l'hora de la intervenció. Uns dies abans de la intervenció se us farà una visita preoperatòria.

Tipus de cirurgia

Cirurgia amb ingrés: La cirurgia amb ingrés requereix atenció hospitalària després de la intervenció i fa que el pacient hagi d'estar ingressat al centre durant un període superior a les 24 hores.

Cirurgia sense ingrés: aquest tipus de cirurgia, també anomenada Cirurgia Major Ambulatòria, permet al pacient tornar a casa el mateix dia de la intervenció.

Recomanacions generals abans d'una intervenció quirúrgica

  • Per ser sotmès a una intervenció quirúrgica és molt important que estigueu en dejú. Per tant, abans de la intervenció no heu de menjar ni beure res, tampoc aigua.
  • Porteu el DNI, la targeta sanitària i els consentiments informats correctament signats.
  • Realitzeu una higiene corporal completa (dutxa i rentat de dents).
  • No porteu joies ni cap mena de pròtesi dental o auditiva.
  • Retireu l'esmalt de les ungles.
  • Si sou fumador, suprimiu o disminuïu el nombre de cigarretes.
  • A la visita preoperatòria se us indicarà com heu de procedir amb la medicació.