Òrgans rectors

Consell d'Administració

Presidència               Isaac Sanromà Ortega

Vicepresidència       Antonieta Torres Altisent

Vocal                          Imma Grau Farrús

Vocal                          Estanislau Salvadó Sans

Vocal                          Anna Maria Martí Ollé

Vocal                          Rafael Gomàriz Parra

Vocal                          Òscar Subirats i Torrebadell

Secretaria                 Rafael Gomàriz Parra