Servei d'Epidemiologia i Prevenció del Càncer

Descripció del servei

El Servei d'Epidemiologia i Prevenció del Càncer (SEPC) de l'Hospital Universitari de Sant Joan de Reus funciona amb l'esperit de ser un dels elements que treballen per a fer possible el control del càncer en el conjunt de la demarcació provincial de Tarragona, que abasta la Regió Sanitària Camp de Tarragona i la Regió Sanitària Terres de l'Ebre. Els seus principals camps d'actuació són els de la investigació epidemiològica i la prevenció del càncer.

Mitjançant la recerca epidemiològica, centrada en el Registre de Càncer de Tarragona, és possible conèixer els diferents indicadors que mesuren la magnitud del problema del càncer, com ara la incidència, la mortalitat, la supervivència i la prevalença. Tots aquests indicadors, seguits al llarg del temps, permeten identificar les seves tendències i estimar la magnitud del càncer en un futur no llunyà, alhora que permeten identificar els possibles factors que expliquen els diferents valors de cadascun dels indicadors. El Registre també és útil per avaluar l'efectivitat i l'impacte de les activitats tant de prevenció primària com de detecció precoç dels càncers en què es realitza una acció preventiva.

El SEPC també porta a terme registres hospitalaris de tumors de diversos hospitals de la demarcació de Tarragona i el suport a l'avaluació assistencial oncològica a través la creació, desenvolupament, manteniment i anàlisis estadístiques de bases de dades pels Comitès Únics de Tumors.

Quant a la prevenció, el SEPC està orientat en diverses activitats. D'una banda la prevenció secundària (cribratge poblacional) dels càncers de mama i colorectal. Això es fa a través de dos programes: el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama al Camp de Tarragona-Terres de l'Ebre que forma part del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama de Catalunya.

D’altra banda, també porta a terme el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i recte al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, que forma part del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte de Catalunya. La funció que realitza el SEPC és la de coordinació i avaluació del Programa a través de la seva Oficina tècnica de Cribratge (o Unitat de Coordinació i Avaluació).

La realització del Registre de Càncer de Tarragona, la coordinació i avaluació dels Programes de Detecció Precoç de Càncer i el suport a l'avaluació assistencial oncològica a través de bases de dades pels Comitès Únics de Tumors són activitats encarregades i finançades pel Servei Català de la Salut (CatSalut).

En el camp de la detecció precoç del càncer de coll uterí, el SEPC també efectua accions puntuals, sobretot en el camp de l'avaluació de l'impacte de la detecció precoç en la incidència i la mortalitat d'aquest càncer.

D'altra banda, també realitza activitats de prevenció primària en col·laboració amb la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre en temes de tabaquisme, alimentació i altres.

Dins d'una perspectiva de visió integral de les activitats de control del càncer, el SEPC també realitza altres accions com ara assessories a registres de càncer de base poblacional, col·laboració en registres hospitalaris, formació de professionals en epidemiologia i prevenció del càncer, i educació sanitària en la població general, entre altres.

Per contactar amb el SEPC es pot fer per via telefònica trucant al:

977 32 65 29

Lloc web del SEPC: www.epicancer.cat