Missió, visió i valors

Missió:

Prestar una assistència sanitària de qualitat, segura i sostenible a través d'una cartera de serveis àmplia, que cobreix les necessitats d'atenció especialitzada del territori i l'abordatge integral de la cronicitat.

Visió:

Ser referent en la prestació de serveis sanitaris excel·lents i en la generació de coneixement mitjançant la recerca, la docència i la innovació.

Valors:

  • Compromesos amb els nostres pacients i amb vocació de servei públic.
  • Propers, responsables i transparents.
  • Orientats a la qualitat, la seguretat i l'eficiència.
  • Sensibles amb l'entorn.