Medicina Interna

Medicina Interna

Descripció del servei

Missió

Som un servei que treballa pel benestar i la millora de la salut de la població. Oferim serveis sanitaris centrats en les persones, amb compromís docent, de recerca i innovació, en un entorn sostenible i de qualitat.

Objectius

 • Prestar una atenció sanitària especialitzada integral centrada en la persona, considerar la totalitat dels processos que l'afecten -aguts o crònics-, la integració del conjunt d'òrgans i sistemes, i tenir sempre en compte l'impacte emocional del procés de la malaltia i de la relació del pacient amb tots els processos diagnòstics i terapèutics i amb el sistema sanitari.
 • Coordinar-se amb altres serveis hospitalaris, atenció primària, la direcció del centre i el Departament de Salut amb la finalitat de col·laborar en la solució dels problemes dels pacients, les incidències derivades de l'activitat i els canvis organitzatius.
 • Participar en la docència de grau de la Universitat Rovira i Virgili, la formació mèdica especialitzada (MIR), la formació contínua dels seus membres i la divulgació del coneixement.
 • Afavorir la recerca i la generació de coneixement. Desenvolupar una notable activitat de recerca articulada a través de grups de recerca reconeguts i consolidats organitzats en el si de la URV i de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV).

Adscripció

 • Des del Servei de Medicina Interna es coordina l'àrea mèdica del centre sanitari, que inclou el Servei de Medicina Interna i la resta d'especialitats mèdiques: Cardiologia, Pneumologia, Neurologia, Nefrologia, Endocrinologia, Nutrició, Reumatologia, Aparell Digestiu i Al·lergologia.

Escenaris d'actuació

 • Hospitalització
 • Dispensaris
 • Hospital de Dia
 • Atenció Continuada (Guàrdies)
 • Unitat de Diagnòstic Ràpid
 • Unitat de Suport als Serveis Quirúrgics. Atenció compartida / Hospitalisme.
 • Domicili (Unitat d'Hospitalització Domiciliària)

Equip humà

Equip Directiu

 • Antoni CastroCap de Servei. Malalties autoimmunes sistèmiques. Malalties infeccioses
 • Francesc MarimónCap Clínic. Malaltia Tromboembòlica Venosa

Equip Mèdic

 • Lluís MasanaCap de Servei. Unitat de Medicina Vascular i Metabolisme
 • Natàlia AndreychukMetgessa Adjunta. Unitat de Medicina Vascular i Metabolisme. Hipertensió arterial
 • Anna BonadaMetgessa Adjunta referent de nutrició. Nutrició especialitzada: trastorns de la conducta alimentària i fallida intestinal crònica (nutrició parenteral domiciliària)
 • Alba CatalàMetgessa Adjunta. Medicina Interna. Atenció compartida
 • Josep ColomMetge Adjunt. Virus de la Immunodeficiència Humana
 • Mireia FeliuMetgessa Adjunta. Malaltia Tromboembòlica Venosa. Unitat de Diagnòstic Ràpid
 • Carles GarciaMetge Adjunt. Malaties infeccioses. Atenció Compartida
 • Diana GarridoMetgessa Adjunta. Malalties Infeccioses. Atenció Compartida
 • Ana GonzálezMetgessa Adjunta. Unitat de Medicina Vascular i Metabolisme
 • Daiana Ibarretxe GuerediagaMetgessa Adjunta. Unitat de Medicina Vascular i Metabolisme
 • Simona IftimieMetgessa Adjunta. Malalties infeccioses
 • Ali JammoulMetge Adjunt. Hospital de Dia
 • Pedro PardoMetge Adjunt. Virus de la Immunodeficiència Humana
 • Sandra ParraMetgessa Adjunta. Malalties autoimmunes sistèmiques
 • Antoni RabassaMetge Adjunt. Endocrinologia
 • Marta RíosMetgessa Adjunta. Hospitalització a Domicili
 • Jaume ServellóMetge Adjunt. Insuficiència cardíaca
 • Rosa SolàCap Clínic. Pacient Crònic Complex
 • Glòria VivesMetgessa Adjunta. Hospitalització a Domicili i Insuficiència Cardíaca

Infermeria

 • Elena GavilànSupervisora d'Infermeria
 • Miranda MartorellCoordinadora d'Infermeria

Secretaria

 • Noèlia SabatéSecretària

El Servei de Medicina Interna també compta amb 15 metges interns residents de l'espacialitat en diferents fases de formació, i també metges interns residents en formació de les especialitats de Medicina Familiar i Comunitària, Oncologia, Anestèsia, Pneumologia i Medicina Intensiva i Crítica.

Contacte amb el servei

Cartera de serveis

UNITATS FUNCIONALS D'ESPECIALITZACIÓ

Unitat d'Infeccioses

Aquesta Unitat lidera el diagnòstic i control de les malalties infeccioses, la comissió d'infeccions de l'Hospital, la participació en el programa VINCAT (Vigilància de la Infecció Nosocomial a Catalunya) i el programa PROA (Optimització de l'Ús d’Antibiòtics), vinculada al grup de recerca "Autoimmunitat, inflamació i infecció".

 • Dr. Antoni Castro. Metge internista. Responsable de la unitat.
 • Dra. Simona Iftimie. Metgessa internista. Representat a VINCAT.
 • Dr. Carles Garcia. Metge internista.
 • Dra. Diana Garrido. Metgessa internista.
 • Dr. Pedro Pardo. Metge internista. Unitat VIH.
 • Dr. Josep Colom. Metge internista. Unitat VIH.
 • Sra. Ana Felisa López. Infermera.
 • Sra. Eva Declara. Infermera.
 • Sra. Asunción González. Infermera.

Funcions: Vigilància i control de la infecció, control microbiològic de les diferents àrees de l'Hospital, control epidèmic, optimització de la prescripció antimicrobiana de l'Hospital. Suport i orientació als diferents serveis assistencials i a la Direcció i la Gerència del centre. Dispensaris específics de malalties infeccioses.

Unitat de Medicina Vascular i Metabolisme

Estudi i control dels pacients amb trastorn del metabolisme lipídic i arterioesclerosi.

 • Dr. Lluís Masana. Metge internista. Responsable de la Unitat.
 • Dra. Ana González. Metgessa endocrinòloga.
 • Dra. Daiana Ibarreche. Metgessa internista.
 • Dra. Natàlia Andreychuk. Metgessa internista.
 • Sra. Cèlia Rodríguez-Borjabad. Dietista-nutricionista.

Unitat vinculada al grup de recerca en lípids i arterioesclerosi (URLA). Atenció als pacients amb trastorns del metabolisme lipídic, arterioesclerosi i hipertensió arterial. Dispensaris específics.

Unitat de Malalties Autoimmunes Sistèmiques

Estudi i control dels pacients afectats per malalties autoimmunes sistèmiques, autoinflamatòries i vasculitis. Vinculada al grup de recerca "Autoimmunitat, inflamació i infecció".

 • Dr. Antoni Castro. Metge internista. Responsable.
 • Dra. Sandra Parra. Metgessa internista. Presidenta de la comissió hospitalària de malalties autoimmunes.
 • Dra. Sílvia Paredes. Metgessa reumatòloga.
 • Dra. Dèlia Taverner. Metgessa reumatòloga.
 • Dra. Esther Costa. Metgessa reumatòloga.

Dispensaris específics de malalties autoimmunes sistèmiques i reumatologia.

Unitat de Malaltia Tromboembòlica Venosa

Estudi i control de la malaltia tromboembòlica venosa i arterial. Vinculada al grup de recerca "Autoimmunitat, inflamació i infecció".

 • Dr. Francesc Marimon. Metge internista. Responsable.
 • Dra. Mireia Feliu. Metgessa internista.

Dispensaris específics.

Unitat de Diagnòstic Ràpid (UDR)

Diagnòstic ràpid de patologia marcada per pronòstic temps dependent de més curt termini, en especial la patologia tumoral.

 • Dra. Mireia Feliu. Metgessa internista. Coordinadora.
 • Tots els internistes del servei.
 • Sra. Anna Serena. Infermera. Gestora de casos.
 • Sra. Maria Bono. Infermera. Gestora de casos.

Unitat d'Hospitalització a Domicili

Control i tractament de pacients hospitalitzats al seu propi domicili.

 • Dra. Marta Ríos. Metgessa internista.
 • Dra. Glòria Vives. Metgessa internista.
 • Sra. M. Elisenda Roig. Infermera.
 • Sra. Laura Vega. Infermera.
 • Sr. Jordi Ripoll. Infermer.
 • Sra. Concepción Pullana. Infermera.
 • Sra. Ana Vicente. Infermera.
 • Sra. Antonia López. Infermera.

Hospital de Dia de Medicina Interna

 • Dr. Ali Jammoul. Metge internista.
 • Dr. Pedro Pardo. Metge internista.
 • Sra. Maribel Marcos. Infermera.
 • Sra. Esther Martín. Infermera.
 • Sra. Asunción González. Infermera.

Control dels pacients atesos a l'àrea de l'Hospital de Dia per l'administració de fàrmacs i transfusions, proves diagnòstiques, incidències relacionades amb imprevistos de pacients ambulatoris del servei i suport a l'atenció primària.

Unitat Mèdica-Nutricional de Trastorns de la Conducta Alimentària (UMN-TCA)

Detecció i tractament de les complicacions físiques i nutricionals de pacients.

 • Dra. Anna Bonada. Metgessa adjunta referent en nutrició.
 • Dr. Albert Feliu. Metge pediatre. Endocrinologia pediàtrica.
 • Dra. Glòria Albacar. Psiquiatra d'enllaç HUSJR / HUIPM.

Amb la col·laboració dels serveis de Digestiu, Medicina de l'Esport i Cardiologia. 

Consultes externes i hospitalització.

Fallida intestinal crònica (nutrició parenteral domiciliària)

 • Dra. Anna Bonada. Metgessa adjunta referent en nutrició.

Seguiment ambulatori i hospitalització.

Altres Unitats

Al·lèrgia

Dr. Òscar Sotorra. Al·lergòleg.

Dra. Olga Esteso. Al·lergòloga.

Sra. Gràcia Herrera. Infermera.

Insuficiència Cardíaca

En col·laboració amb Cardiologia.

Dr. Jaume Servelló. Metge internista.

Dra. Glòria Vives. Metgessa internista.

Diabetis Mellitus, Nutrició i Obesitat

En col·laboració amb Endocrinologia i Nutrició.

Dr. Antoni Rabassa. Metge internista.

Unitat d'Hospitalització

 • Dr. Francesc Marimon. Internista. Cap clínic i coordinador.
 • Dr. Josep Colom. Metge internista.
 • Dra. Mireia Feliu. Metgessa internista.
 • Dr. Jaume Servelló. Metge internista.
 • Dra. Alba Català. Metgessa internista.
 • Sra. Elena Gavilán. Infermera. Supervisora.
 • Sra. Miranda Martorell. Infermera. Coordinadora.

Unitat d'Atenció Compartida Serveis Quirúrgics. Hospitalisme

 • Dr. Carles Garcia. Internista.
 • Dra. Diana Garrido. Internista.

DOCÈNCIA

Servei acreditat per impartir docència de grau, màster, doctorat i formació especialitzada - MIR.

Grau 

 • Grau de Medicina
 • Grau de Fisioteràpia
 • Grau de Nutrició Humana i Dietètica

Màster

 • Màster universitari en Envelliment i Salut
 • Màster interuniversitari en Nutrició i Metabolisme

Doctorat

 • Biomedicina
 • Nutrició i Metabolisme

Formació especialitzada - Programa MIR

 • Medicina interna:
  • Acreditat per a la formació especialitzada (MIR) de Medicina Interna amb 3 metges residents de medicina interna anuals. Total: 15 metges en formació.
 • Altres especialitats:
 • Docència per a la formació d'especialistes en:
  • Oncologia
  • Medicina Familiar i Comunitària
  • Pneumologia
  • Medicina Intensiva i Crítica
  • Oncologia Radioteràpica

RECERCA

El servei de Medicina Interna està fortament compromès amb la generació del coneixement a través de tres grups de recerca que gaudeixen d'una notable producció científica.

Grups de Recerca Consolidats (AGAUR) del Servei de Medicina Interna

Adscrits a l'Institut d'Investigacions Sanitàries Pere Virgili (IISPV) i a la Universitat Rovira i Virgili (URV).

 • Autoimmunitat, Infecció i Trombosi - GRAIÏT.  
  • IP: Antoni Castro.
 • Unitat de Recerca en lípids i Arteriosclerosi - URLA.  
  • IP: Lluís Masana.
 • Nutrició Funcional, oxidació i malalties cardiovasculars -NFOC SALUT
  • IP: Rosa Solà.