Formació especialitzada de Postgrau

MIR en Oncologia Radioteràpica

 • Nombre de places acreditades: 1
 • Nombre de residents actuals: 3
 • Cap de Servei Dra. Meritxell Arenas Prat

Tutors

Vídeo de presentació de l'especialitat d'Oncologia Radioteràpica a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Guia MIR d'Oncologia Radioteràpica

Cronograma de les rotacions

Protocol de supervisió

El Servei d'Oncologia Radioteràpica de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, té la particularitat de ser l'únic centre de tota la província de Tarragona per al tractament radioteràpic, sent el centre de referència provincial.

El Servei es divideix en dues unitats distribuïdes per la demarcació:

 • La Unitat de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, on es concentra la major part de la seva activitat, equipat amb dos acceleradors lineals de darrera generació i altres equipaments per oferir tot tipus de tractaments.
  A més a més, disposa d'un tercer accelerador lineal situat sota el jardins del vell hospital, al centre de Reus.
 • La Unitat Satèl·lit de les Terres de l'Ebre, a Tortosa, dependent de l'Hospital Sant Joan i que dóna servei als pacients de les Terres de l'Ebre. Equipada amb un accelerador lineal i un equip d'ortovoltatge.

Recursos materials

El Servei d'Oncologia Radioteràpica disposa de:

 • Tres Acceleradors Lineals (AL) Clinac 2100 (VARIAN) amb colimador multifulles, possibilitat de realitzar tècniques d'IMRT (Radioteràpia d'Intensitat Modulada), IGRT (Radioteràpia guiada per la Imatge) i Gating.
 • Un d'ells es troba a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, un altre a l'antic Hospital situat al centre de la ciutat, i un darrer a la Unitat Satèl·lit de les Terres de l'Ebre.
 • Un Accelerador Lineal Trilogy amb RapidArc (VARIAN) que permet fer tècniques complexes com tractaments amb radiocirurgia intracranial i extracranial, També permet realitzar IMRT (VMAT) més optimitzada, incorporant també IGRT i equipat amb OBI. Aquest AL està ubicat a l'H. Nou.
 • TAC de Radioteràpia (GENERAL ELECTRIC) per la planificació dels tractaments radioteràpics, ubicat a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
 • Ortovoltatge 300 KV per al tractament de neoplàsies cutànies, ubicat a la Unitat Satèl·lit de les Terres de l'Ebre.

 • Equip de Braquiteràpia MicroSelectron HDR (Nucletron) ubicat a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
 • Sistema de planificació de tractaments de Radioteràpia externa Eclipse (VARIAN).
 • Sistema de planificació de tractaments de Braquiteràpia PLATO i ONCENTRA (Nucletron).
 • Dosimetria, planificació i Radiofísica.
 • Consultes externes de Radioteràpia, Àrea Tècnica i Sala de Reunions on es disposa de biblioteca amb els texts i revistes de l'especialitat (Red Journal, Green Journal) com a suport per a la docència, recerca i formació continuada.
 • Àrea administrativa: Recepció i secretaria.

Pla de rotacions

Durant els quatre anys de formació participarà en les diferents sessions del Servei.

Any

Rotació

Durada

Dispositiu Docent

R1

Medicina Interna

4

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Radiodiagnòstic

3

Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

Medicina Nuclear

1

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Ginecologia

1

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Otorinolaringologia

2

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

R2

Oncologia Mèdica

4

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Física Mèdica i Protecció Radiològica + curs de supervisió Instal·lacions R.

2

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Oncologia Radioteràpica -  Digestiu, Gine, Limfomes

5

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

R3

Oncologia Radioteràpica secció mama

5

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Oncologia Radioteràpica seccions Pulmó, ORL, Maxil·lo, Pell, SNC, sarcomes

6

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

R4

Oncologia Radioteràpica secció Pròstata

5

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Rotació externa BQT i Radiocirurgia (ICO)

3

Hospital Duran i Reynals (ICO Bellvitge) o Servei extern

Rotació voluntària

3

-

Pla de formació interna i externa

 • Sessió Oncologia mèdica i Radioterapia: Dilluns de 8:00 a 9.00
 • Sessió diària de Radioteràpia (dimarts, dimecres, dijous i divendres de 8:00 a 9:00): són sessions on es comenten i es revisen les planificacions de tots els tractaments radioteràpics.
 • Sessions Clíniques setmanals: amb periodicitat setmanal els membres de cada secció (mama, pulmó, digestiu, etc.) es reuneixen per tractar sobre decisions terapèutiques de pacients concrets des del punt de vista dels tractaments oncològics específics. A més, es consensuen els protocols de tractament radioteràpic de la patologia tumoral de la qual en són responsables.
 • Sessió General Clínico-Patològica de l'Hospital: sessió mensual en què un Servei de l'Hospital presenta un cas clínic o un tema de revisió d'interès general.
 • Sessió de la Societat Catalano-Balear d'Oncologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears: sessió de periodicitat mensual.
Formació externa

Els metges adjunts d'Oncologia Radioteràpica assisteixen periòdicament a reunions científiques, congressos nacionals, europeus o internacionals i cursos de formació continuada organitzats per la SEOR, ESTRO o altres societats científiques. La temàtica de les activitats de formació continuada es veu més focalitzada a la seva especialitat oncològica per localització tumoral.

El Servei d'Oncologia Radioteràpica de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, té la particularitat de ser l'únic centre de tota la província de Tarragona per al tractament radioteràpic, sent el centre de referència provincial.

Per obtenir més informació, podeu consultar:

Guia MIR de l'especialitat d’Oncologia Radioteràpica