Formació especialitzada de Postgrau

MIR en Ginecologia i Obstetrícia

 • Nombre de places acreditades: 2
 • Nombre de residents actuals: 6
 • Cap de Servei Dr. Pere Cavallé Busquets

Tutors

Guia MIR de Ginecologia i Obstetrícia

Cronograma de les rotacions

Protocol de supervisió

Recursos materials

 • 4 sales de treball (1 sala de treball és dels residents).
 • 2 sales de sessions.
 • Maniquies per pràctica de part instrumental, Hemorràgia obstètrica, proves invasives part de nalges, versió externa i laparoscòpia.
 • Quiròfans centrals equipats amb alta tecnologia: integració de pantalles per cirugia endoscòpica i possiblitat de transmissió cirurgia en directe i videoconferència.
 • 7 sales de parts individuals, una d'elles equipada amb banyera pel part natural.
 • Monitorització centralitzada dels registres cardiotocogràfics.
 • 4 llits d'observació i 2 boxs per a pacients crítiques al bloc obstètric.
 • 1 quiròfan dins el bloc obstètric i un quiròfan sèptic.
 • 7 dispensaris per les diferents patologies: obstetrícia, ARO, ecografia, TNS, ginecologia, patologia mamària, oncologia ginecològica i sol pèlvic.
 • Dispensaris de proves especials per histeroscòpies i patologia cervical.

Recerca i docència

Possibilitat de participació als estudis de recerca i col.laboració amb la facultat Medicina de l'Universitat Rovira i Virgili.

 • Estudi Nutcir Retard de creixement i Preclampsia
 • Estudi Laser i incontinència urinària. Multicentric internacional
 • Estudi pesari. Multicentric nacional
 • Estudi microbiota. Multicentric nacional
 • Estudi HE4 (valoración masses anexials). Multicentric nacional
 • Estudi Ilitia

Pla de rotacions

El programa de formació inclou els coneixements, habilitats i les actituds que s'han d'adquirir durant els quatre anys segons el programa de formació de la Comissió Nacional amb la possibilitat de rotacions externes.

ANY

  ROTACIÓ

DURADA

DISPOSITIU DOCENT

R1

Sala De Parts-Puerperi

5

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Ginecologia General

3

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Obstetrícia Bàsica/Eco Obstètrica

3

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

R2

Alt Risc Obstètric I Puerperi

6

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Ginecologia General, Contracepció, Menopausa, Histeroscòpia

5

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

R3

Diagnòstic Prenatal-Aro

5

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Sol pèlvic i patologia Cervical

4

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Esterilitat

2

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona

  R4

Patologia Mamària

6

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Ginecologia Oncològica

5

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Tots els anys de residència van acompanyats de cirurgia programada i atenció mèdica continuada.

Sessions del servei

Sessions clíniques habituals:

 • Sessió clínica diària pel matí.
 • Sessió clínica setmanal de revisió bibliogràfica, protocols...
 • Comitè setmanal de patologia mamària.
 • Comitè setmanal d'oncologia ginecològica.
 • Comitè mensual de perinatologia.
 • Sessió clínica setmanal de llista d'espera d'intervenció quirúrgica.
 • Sessió clínica setmanal de programació quirúrgica.
 • Tallers pràctics per a residents (tocúrgia, sutura d'estrips perineals, tècniques quirúrgiques...).
 • Sessions generals de l'Hospital.

Possibilitat de participació als estudis de recerca i col.laboració amb la Facultat Medicina de la Universitat Rovira i Virgili.

Cursos de formació integrats en la residència

El programa de formació inclou els coneixements, habilitats i les actituds que s'han d'adquirir durant els quatre anys, segons el programa de la Comissió Nacional amb la possibilitat de rotacions externes, així com diferents cursos establerts com a fixes dins el programa de formació, com són:

 • Curs de fonaments de Teruel per a R1.
 • Curs de tocúrgia i tècniques quirúrgiques per a R2.
 • Curs d'ecografies de la SESEGO Nivell I, II i III.
 • Curs de laparoscòpia per a R1 i R2.
 • Curs de reanimació neonatal acreditat.
 • Curs de reanimació cardiopulmonar avançat.
 • Curs de donació de sang de cordó.
Per obtenir més informació, podeu consultar:

Guia MIR de l'especialitat de Ginecologia i Obstetricia