Formació especialitzada de Postgrau

MIR en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

 • Nombre de places acreditades: 1
 • Nombre de residents actuals: 4
 • Cap de Servei Dr. Alfredo Rodríguez Gangoso

Tutors

Guia MIR de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Cronograma de les rotacions

Protocol de supervisió

L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus és centre de referència en cirurgia en artroplàsties de genoll i cadera, tant en primàries com en recanvis; així com també en cirurgia ortopèdica oncològica, amb una unitat d'ortopèdia infantil.

La seva àrea quirúrgica és una de les joies de les noves instal·lacions del centre hospitalari. Els quiròfans són molt amplis i dotats de moderna tecnologia. Tots estan equipats amb quatre pantalles i tecnologia per fer tècniques mínimament invasives i, a més a més, poder transmetre les imatges per videoconferència a altres sales del centre hospitalari per a la docència.

Recursos materials

El Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia disposa d'àmplies sales de treball, sales de sessions i sales de treballs per a cadascun dels grups i per als metges residents.

L'equipament de quiròfan és d'última generació, estan preparats per fer tècniques mínimament invasives i artroscòpies; i els professionals disposen de pantalles incorporades a banda i banda de la taula d'operacions per visionar les imatges amb comoditat.

Els sistemes informàtics estan preparats per oferir integració multimèdia de totes les imatgesque es generen. Així, per exemple, és possible que alumnes i metges residents a sales de treball o les aules de docència visualitzin en temps real imatges endoscòpiques i del quiròfan d'una intervenció quirúrgica que en aquell moment s'estigui fent a l'Àrea Quirúrgica. També s'han fet retransmissions a l'auditori de l'Hospital, que té una capacitat per a gairebé 300 persones.

Els quiròfans no tenen ni cables ni endolls pel terra, tots els subministraments estan enclavats al sostre per no entorpir la tasca dels professionals. També s'ha apostat per la il·luminació LED, de més qualitat i facilitat de regulació, alhora que és més respectuosa amb el medi ambient.

Rotacions

Any

Rotació

Durada

Dispositiu Docent

R1

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

3

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Radiodiagnòstic

2

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Anestesiologia i Reanimació

2

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu

2

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Cirurgia Plàstica

1

Hospital Vall d'Hebron

Cirurgia Vascular

1

Hospital de Bellvitge

R2

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

11

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

R3

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

11

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

R4

Ortopèdia Infantil

3

Hospital Sant Joan de Déu

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

8

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

R5

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

7

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Rotació Voluntària

4

Recerca i docència

Pel que fa a activitat de docència el Servei imparteix l'assignatura de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia del Grau de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. El responsable és el Professor Alfredo Rodríguez i, com a professors associats, els doctors Carolina López, Eugenio Garcia, Fortunato Pérez, Eva Planes i Juli Altés.

D'altra banda també són autors de comunicacions, pòsters i publicacions a congressos nacionals i internacionals, així com de l'organització i presentació de diverses sessions, cursos i jornades a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

Sessions del servei

 • Sessió diària matinal en la que es presenten els ingressos i es decideixen els tractaments dels pacients que encara no han estat tractats.
 • Sessió setmanal, el dimecres matí, de programació quirúrgica en la que es programen tots els pacients de la setmana següent i es repassen els que ja estan programats sol·licitant les proves que encara queden pendents.
 • Sessió de formació de residents els dijous al matí, prèvia a la sessió diària, en la que es presenten temes d'actualitzaciórelacionats amb l'especialitat per part dels residents.
 • Sessió de formació i actualització, els divendres matí, presentada pels adjunts del Servei, altres serveis de l'Hospital o centres.
 • Sessió general de l'Hospital una vegada al mes.
 • Sessió setmanal conjunta amb el Servei de Neurologia.
 • Sessió setmanal conjunta amb el Servei de Diagnòstic per la Imatge.
 • Sessió setmanal d'Ortogeriatria.

L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus és centre de referència en cirurgia en artroplàsties de genoll i cadera

Unitat de CMA

La Cirurgia Major Ambulatòria (CMA), coneguda popularment com a cirurgia sense ingrés, consisteix a fer intervencions quirúrgiques que tradicionalment requerien ingressar el pacient sense que això sigui necessari, gràcies a l'avenç de la tecnologia i les tècniques utilitzades durant l'operació.

El Servei compta amb una unitat de CMA amb boxs de preoperatori i sales de recuperació independents de l'Àrea Quirúrgica especialment dissenyades per aquest tipus d'intervencions, i amb el seu propi control d'infermeria.

El Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia disposa d'àmplies sales de treball, sales de sessions i sales de treballs per a cadascun dels grups i per als metges residents.

Per obtenir més informació, podeu consultar:

Guia MIR de l'especialitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia