Formació especialitzada de Postgrau

MIR en Pneumologia

  • Nombre de places acreditades: 1
  • Nombre de residents actuals: 3
  • Cap de Servei Dr. Salvador Hernandez Flix

Tutors

Guia MIR de Pneumologia

Cronograma de les rotacions

Protocol de supervisió

Recursos materials

  • Entre 14 i 24 llits
  • Sala de treball
  • Sala de reunions
  • 4 despatxos de Consultes Externes
  • Laboratori de Funció Pulmonar amb 2 sales de exploracions una equipada per broncoscòpies i biòpsies pleurals i l'altre equipada amb anestesia.
  • Unitat de Trastorns Respiratoris del Son
  • Hospital de Dia

Recerca

Actualment el servei disposa de vàries línies d'investigació.

Possibilitat de participació als estudis de recerca i col·laboració amb la facultat Medicina de l'Universitat Rovira i Virgili.

Pla de rotacions

El programa de formació inclou els coneixements, habilitats i les actituds que s'han d'adquirir durant els quatre anys segons el programa de formació de la Comissió Nacional amb la possibilitat de rotacions externes.

Any

Rotació

Durada

Dispositiu

 
 

R1

Medicina interna

6,5

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

 

Cardiologia

3

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

 

Fisioteràpia

1,5

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

 

R2

Radiodiagnòstic

2

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

 

Cirurgia toràcica

2

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

 

Tabaquisme

1

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

 

Clínica pneumología

6

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

 

R3

Tècniques instrumentals i laboratori funció pulmonar

3

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

 

Unitat trastorns de la son

3

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

 

Unitat Cures Intensives i Semicrítics

3

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

 

Unitat de Semicrítics

2 Hospital del Mar  

R4

Tècniques instrumentals i Laboratori Funció Pulmonar

3

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

 

Rotació voluntària

2

-

 

Clínica pneumologia

6

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

 

Guàrdies

1r any

El resident realitzarà guàrdies en l'Àrea Mèdica del Servei d'Urgències, amb un nivell de responsabilitat 1.

2n any

Guàrdies en l'Àrea Mèdica del Servei d'Urgències, amb un nivell de responsabilitat 2.

3r any

Guàrdies en el Servei d'Urgències, amb un nivell de responsabilitat 2. En el moment de la rotació per Vigilància intensiva, es realitzaran guàrdies en aquesta Unitat, nivell de responsabilitat 1 o 2.

4rt any

Es compaginaran guàrdies en Vigilància intensiva (responsabilitat 2) amb guàrdies en l'Àrea Mèdica del Servei d'Urgències (responsabilitat 3).
Nombre de guàrdies.- Entre 4 i 6 al mes.

El programa de formació inclou els coneixements, habilitats i les actituds que s'han d'adquirir durant els quatre anys segons el programa de formació de la Comissió Nacional amb la possibilitat de rotacions externes.

Per obtenir més informació, podeu consultar:

Guia MIR de l'especialitat de Pneumologia