Formació especialitzada de Postgrau

MIR en Medicina Interna

 • Nombre de places acreditades: 3
 • Nombre de residents actuals: 12
 • Cap de Servei Dr. Antoni Castro Salomó

Tutors

Guia MIR de Medicina Interna

Cronograma de les rotacions

Protocol de supervisió

El Servei de Medicina Interna està integrat en el conjunt de l'àrea mèdica de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, que disposa també de les especialitats de Cardiologia, Pneumologia, Neurologia, Aparell Digestiu, Endocrinologia, Reumatologia, Al·lèrgia, Dermatologia i Nutrició i Dietètica. L'Hospital compta també amb unitats de Cures Intensives, Oncologia, Pediatria, Traumatologia, Cirurgia General, Ginecologia i Obstetrícia; així com serveis centrals com Radiologia, Anatomia Patològica, Laboratori i Farmàcia.

Són especialitats que reben als residents al llarg de les seves rotacions.

Recursos materials

L'Hospital disposa d'una Història clínica informatitzada que aglutina tots els elements necessaris per a la gestió dels processos diagnòstics, de seguiment, sol·licitud i visualització de proves; així com també de prescripció farmacològica, ordres mèdiques i citació dels malalts.

Àrea d'Hospitalització

L'àrea d'Hospitalització mèdica consta de 70 llits que es distribueixen entre les diferents especialitats mèdiques. Habitualment, Medicina Interna es fa responsable de 30 a 50 pacients, en funció de la pressió assistencial.

Hospital de Dia

El centre hospitalari té un Hospital de Dia de Medicina Interna. La seva dotació en recursos humans és la d'1 metge adjunt, que actua a la vegada de responsable de la Unitat, i dos professionals d'Infermeria. A l'Hospital de Dia hi ha activitat de totes les especialitats mèdiques.

Consultes externes

Hi ha dispensaris genèrics de Medicina Interna, i controls d'alta; així com els següents dispensaris específics:

 • Alteracions del metabolisme lipídic.
 • Hipertensió arterial.
 • VIH.
 • Malalties infeccioses.
 • Malalties autoimmunes.
 • Malaltia tromboembòlica venosa.

Activitat assistencial, docència i recerca

L'activitat assistencial es desenvolupa en 4 escenaris d'actuació principals: l'Àrea d'Hospitalització, l'Hospital de Dia de Medicina Interna, les consultes externes i el Servei d'Urgències.

El Servei de Medicina Interna disposa de programes específics que combinen activitat assistencial, de recerca i de docència, són els següents:

 • Unitat de Recerca en Medicina Vascular i Metabolisme (UVASMET): és una unitat destinada a l'estudi, control i prevenció dels factors de risc cardiovascular. Està dotada de material per a l'estudi dels factors de risc, com l'endopat 200 (tonometria arterial perifèrica) o l'ecodoppler per a estudis vasculars. Gaudeix de becaris, ajuts oficials i ha publicat nombrosos estudis en revistes indexades.
 • Unitat de Malalties autoimmunes sistèmiques: destinada a l'estudi de les malalties autoimmunes sistèmiques. Disposa també de capilaroscop, col·lecció de mostres biològiques i ha publicat també treballs en revistes indexades. Participa activament als registres i activitats organitzades pel Grupo de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (GEAS) de la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI).
 • Unitat de Control de la infecció: aquesta unitat té la tasca de controlar les infeccions relacionades amb el sistema sanitari i fa una tasca transversal conjuntament amb altres serveis hospitalaris. Controla també les actuacions que es duen a terme en funció dels anàlisis ambientals del centre, les mesures a prendre davant pacients afectats de gèrmens multiresistents, l'aplicació dels protocols d'ús d'antimicrobians, etc.
  Participa activament al Programa VINCAT (vigilància d'infeccions de la Generalitat de Catalunya) i als registres d'àmbit estatal com l'EPINE.
 • Unitat de malaltia tromboembòlica: controla els pacients amb malaltia tromboembòlica venosa i participa activament al Registro Informatizado de Pacientes con Enfermedad Tromboembólica (RIETE) i al grup de malaltia tromboembòlica de la SEMI.
 • Unitat de Nutrició i Obesitat: destinada a l'estudi dels trastorns dels hàbits alimentaris, l'obesitat i el suport alimentari als pacients. Fa una gran activitat científica, en especial l'àmbit de la recerca en aliments funcionals i l'obesitat. Ha participat activament en l'estudi PREDIMED.

Altres programes que es desenvolupen al Servei són:

 • Unitat de Diagnòstic Ràpid: disposa d'una professional d'Infermeria gestora de casos i un sistema de control d'accés a la unitat, visites i relació amb atenció primària a través de correu electrònic. Les visites es programen en menys de 3 dies.
 • Unitat de suport a l'atenció primària: els Centres d'Atenció Primària de la zona tenen adscrit un metge adjunt del servei com a internista de referència amb el que contacten via correu electrònic. Les activitats que desenvolupen són la gestió de casos i sessions clíniques a les àrees bàsiques.

Rotacions

Any

Rotació

Durada

Dispositiu Docent

R1

Medicina Interna

5

Hospital Sant Joan de Reus-Baix Camp

Cardiologia

3

Hospital Sant Joan de Reus-Baix Camp

Digestiu

3

Hospital Sant Joan de Reus-Baix Camp

R2

Pneumologia

3

Hospital Sant Joan de Reus-Baix Camp

Neurologia

2

Hospital Sant Joan de Reus-Baix Camp

Nefrologia

2

Hospital Sant Joan de Reus-Baix Camp / Hospital Joan XXIII

UCI

2

Hospital Sant Joan de Reus-Baix Camp

Hematologia

2

Hospital Sant Joan de Reus-Baix Camp / Hospital Joan XXIII

R3

Reumatologia

2

Hospital Sant Joan de Reus-Baix Camp

ENDNUTMET

3

Hospital Sant Joan de Reus-Baix Camp

Medicina Interna

3

Hospital Sant Joan de Reus-Baix Camp

VIH

2

Hospital Sant Joan de Reus-Baix Camp

HaD

1

Hospital Sant Joan de Reus-Baix Camp

R4

Medicina Interna

11

Hospital Sant Joan de Reus-Baix Camp

R5

Medicina Interna

8

Hospital Sant Joan de Reus-Baix Camp

Rotació Voluntària

3

Sessions del servei

Se celebren diàriament de dilluns a divendres a les 8 hores. Es distribueixen de la següent manera:

 • Diària: sessió d'ingressos i passi de guàrdia (durant 20 minuts).
 • Setmanal:
  • 1 per al tancament d'històries.
  • 1 bibliogràfica.
  • 2 clíniques.
  • 1 de revisió i protocols.
 • Mensual: sessió de mortalitat.

Tardes

Es fan sessions els dimarts i dimecres a les 15 hores: la sessió de la Unitat de Medicina Vascular i Metabolisme els dimarts i la sessió de la Unitat de Malalties Autoimmunes Sistèmiques els dimecres.

L'Hospital disposa d'una Història Clínica Informatitzada que aglutina tots els elements necessaris per a la gestió dels processos diagnòstics

Unitat Docent de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV

El Servei col·labora activament amb la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV i du a terme les activitat pròpies de la docència de pregrau de les tres titulacions de la Facultat: Fisioteràpia, Nutrició Humana i Dietètica i Medicina. Disposa d'un laboratori d'Habilitats Clíniques.

L'activitat assistencial es desenvolupa en 4 escenaris d'actuació principals: l'Àrea d'Hospitalització, l'Hospital de Dia de Medicina Interna, les Consultes Externes i el Servei d'Urgències

Per obtenir més informació, podeu consultar:

Guia MIR de l'especialitat de Medicina Interna