Formació especialitzada de Postgrau

Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària

  • Nombre de places acreditades: 6
  • Nombre de residents actuals: 18
  • Cap de Servei Dr. Francesc Margalef

L'Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat de Cambrils està acreditat per a la formació de Metges Interns Residents (MIR) de l'especialitat mèdica de Medicina Familiar i Comunitària (segons els criteris establerts pel Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad). S'ha iniciat el procés per aconseguir també l'acreditació per a la formació de Infermeres Internes Residents (IIR) de l'especialitat d'Infermeria Familiar i Comunitària.

El Cap d'Estudis de la Unitat Docent és el Dr. Francesc Margalef i gran part dels Metges de Família del Centre han estat acreditats com a tutors pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Periòdicament cal renovar aquesta acreditació per tal de mantenir un nivell de docència adequat.

El nostre Centre oferta 6 places MIR en cada convocatòria anual per formar els professionals al llarg dels quatre anys que estableix el Programa Oficial de l'Especialitat. Durant aquest temps els futurs metges especialistes adquereixen les competències necessàries per assegurar una assistència sanitària de qualitat.

Els MIRs col·laboren en la tasca assistencial del CAP adquirint un grau progressiu de responsabilitat. S'afavoreix l'activitat científica i es facilita la seva participació a Congressos i Jornades del nostre àmbit.

El CAP també està acreditat per a la formació de MIRs de l'especialitat de Pediatria en cooperació estreta amb el seu centre hospitalari docent, l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

Igualment participa en el procés formatiu dels estudiants de Grau de Medicina de la Facultat de Reus, acollint-los en el seu segon, tercer i sisè any de carrera.

Consulteu més informació al web de la Unitat Docent

Consulteu més informació al web de la Unitat Docent

Cap d’Estudis:
Dr. Francesc Margalef             francesc.margalef@salutsantjoan.cat

Secretària:
Sra. Misericòrdia Martorell       misericordia.martorell@salutsantjoan.cat