Formació especialitzada de Postgrau

MIR en Anàlisis Clíniques

 • Nombre de places acreditades: 1
 • Nombre de residents actuals: 4
 • Cap de Servei Dr. Xavier Navarro i Segarra

Tutors

Guia MIR d’Anàlisis Clíniques

Cronograma de les rotacions

Protocol de supervisió

Recursos materials

Laboratori de l’Hospital:

 • En funcionament de dilluns a divendres de 8 a 18 h i els dissabtes de 8 a 12 h.
 • Dimensionat per realitzar 600.000 determinacions anuals de totes les especialitats.
 • 230 m2 de superfície.
 • Guàrdies de presència física.
 • Cartera de serveis: determinacions urgents de les àrees d'Hematologia, Coagulació, Bioquímica, Gasos i cooximetria, Immunoassaig, líquids biològics i orina; drogues d'abús i monitorització de fàrmacs; i Microbiologia.
 • Temps de resposta de 45 minuts de mitjana.

Laboratori de Referència

 • En funcionament de dilluns a divendres de 8 a 18 h. I els dissabtes de 8 a 12 h.
 • No hi ha guàrdies.
 • Dimensionat per realitzar 2.700.000 determinacions anuals de totes les especiali.
 • Derivarà a laboratoris externs del grup aproximadament un 5% de l'activitat.
 • Cartera de Serveis:el laboratori territorial Sud ofereix un catàleg amb més de 2.000 determinacions de les àrees d'Hematologia, Coagulació, Bioquímica, Toxicologia, Immunologia, Immunoassaig, Microbiologia i Biologia molecular. La majoria de determinacions es realitzen en el dia.

Laboratori de l'Hospital de Tortosa

 • Laboratori d'Urgències controlat i tutoritzat remotament pels facultatius del Laboratori d'Urgències de l'Hospital. 24 hores, 365 dies.
 • Laboratori de la Clínica Terres de l'Ebre: 2 tècnics especialies de laboratori i un facultatiu especialista en anàlisis clíniques.

Rotacions

Any

Rotació

Durada

Dispositiu Docent

R1

Rotacions Ràpides (BQ, Hematologia, Microbiologia)

1

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Laboratori d'Urgències

2

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Laboratori Central Bioquímica i Hematologia

4

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Laboratori Central Hematologia

4

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

R2

Microbiologia

9

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Paràsits

2

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

R3

Anèmies

2

Hospital Vall d'Hebron

Sèrie Blanca

1

Hospital Vall d'Hebron

Immunologia

3

Laboratori de Referència de Catalunya (Mas Blau)

Micobacteris

1,5

Laboratori de Referència de Catalunya (Mas Blau)

Coagulació

2,5

Laboratori de Referència de Catalunya (Mas Blau)

Gestió de Qualitat

0,5

Laboratori de Referència de Catalunya (Mas Blau)

HPLC i Tàndem Masses

1

Laboratori de Referència de Catalunya (Mas Blau)

R4

Biologia Molecular

1

Laboratori de Referència de Catalunya (Mas Blau)

Consell Genètic

1

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Banc de Sang

1

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Microbiologia II

2

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Optativa

6

Actualment el Laboratori de referència Sud gestiona 5 laboratoris i rep mostres de la resta de laboratoris de la xarxa i des les àrees bàsiques de Salut

Recerca

Els Laboratoris Clínics disposen d'un centre de recerca (CRB) que realitza projectes de recerca en el camp de l'stress oxidatiu, la inflamació i l'arteriosclerosi. La voluntat del CRB com a grup de recerca es cobrir tot el ventall que va des de la Biologia Molecular fins a la recerca clínica.

Per obtenir més informació, podeu consultar:

Guia MIR de l'especialitat d’Anàlisis Clíniques