Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d'especialista en Radiologia o que finalitzi la seva formació MIR en l'especialitat de radiologia durant l'any 2024.
 • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Es valorarà:

 • Títol metge/essa especialista en radiologia en procés de homologació per el Ministeri competent.
 • Experiència laboral en l'àmbit hospitalari com metge/essa especialista en radiologia..
 • Maneig i coneixements acreditats de les diferents Tècniques Diagnòstiques Radiològiques, especialment de la Ecografia, Mamografia, Ressonància Magnètica i TAC.
 • Maneig i coneixements acreditats de Tècniques d'Intervencionisme Diagnòstic (biòpsies guiades per TAC i ecografia) així com intervencionisme Terapèutic Bàsic (drenatge de col·leccions i colecistostomies).
 • Coneixements acreditats en Diagnòstic i Intervencionisme en Patologia Mamària y Muscoloesquelètic.
 • Formació addicional específica per al lloc de treball (indicant hores)
 • Experiència docent i investigadora.

Es cerquen professionals amb iniciativa, dinamisme, bons/es comunicadors/ores, orientats/ades a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip

S'ofereix:

 • Contractes laborals per cobertura de llocs de treball estructurals de naturalesa permanent a jornada completa, amb atenció continuada.
 • Possibilitat de realitzar jornades complementàries remunerades.

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)
 3. Inscriure's a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MA RADIO 08 23

Contacte: Dr. Manuel Jesús Montero (Director del Servei de Radiologia y Medicina Nuclear de l'Hospital Universitari Sant Joan Reus) telèfon 977310300 Extensió: 53501; e-mail: manueljesus.montero@salutsantjoan.cat

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Termini de presentació de sol·licituds:  31 de juliol de 2024