Plafons informatius amb motiu del Dia Mundial del Delírium

Amb motiu del Dia Mundial del Delírium, la rambla de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus acull diversos plafons informatius sobre aquesta malaltia que causa un deteriorament agut en la capacitat d'atenció, desorientació, somnolència i/o agitació i, ocasionalment presència d'al·lucinacions. El delírium o també anomenat síndrome confusional aguda, és freqüent que el presentin persones d'edat avançada durant una hospitalització i és una font d'estrès i sobrecàrrega per als pacients, els familiars, els cuidadors i els professionals. 

Per poder prevenir el delírium és important afavorir la mobilitat, estimular el cervell, facilitar l'orientació, disposar d'un entorn tranquil i assegurar una bona hidratació i nutrició.