Dies Mundials de la Prematuritat i de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica

Avui, dimecres 17 de novembre es commemora els dies mundials de la Prematuritat i de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica.
 
Amb motiu del Dia Mundial de la Prematuritat i amb el suport de l'Associació de Prematurs de Catalunya "Som Prematurs", la rambla de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus acull diversos plafons i una taula informativa per donar visibilitat a un problema que cada any afecta a mig milió de famílies.

 
Es considera que els infants prematurs són aquells que neixen abans de les 37 setmanes de gestació i per atendre'ls a ells i a les famílies, l'Hospital compta amb una Unitat Neonatal de 15 places per als nadons i un espai amb bany i dutxa i sala de descans amb butaques, televisor i microones perquè mares i pares puguin estar les 24 hores amb els seus fills ingressats. 
 

Els darrers estudis sobre la presència de mares, pares i familiars el màxim temps possible a les unitats neonatals facilitant el seu paper com a cuidadors, han demostrat tenir múltiples beneficis. Concretament, la seva presència facilita el vincle mare/pare-fill/filla; augmenta la taxa de lactància materna; amb el mètode cangur, disminueix l’estrès del nadó fent que la seva recuperació sigui més ràpida; hi ha un millor neurodesenvolupament i millora la dinàmica familiar disminuint l’angoixa percebuda, alhora que s’incrementa la percepció de seguretat i acompanyament en el procés.

 

Plafons informatius del Dia Mundial de la Prematuritat (PDF):

 
Dia Mundial de l'MPOC
 
 
D'altra banda, avui també es commemora el Dia Mundial de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) i per aquest motiu la rambla de l’Hospital també acull diversos plafons sobre aquesta malaltia pulmonar invalidant, la causa més important de la qual és el consum de tabac. L'MPOC provoca símptomes respiratoris persistents, així com una obstrucció crònica al pas de l'aire a través dels bronquis, deguda a alteracions de la via aèria o dels alvèols i causada habitualment per una exposició significativa a partícules nocives o gasos, bàsicament del tabac.
 
Actualment, l'MPOC és més freqüent en els homes, fumadors o exfumadors majors de 40 anys, si bé en la darrera dècada s'ha produït un augment important en les dones a causa de la seva incorporació a l'hàbit tabàquic. 
 
 
Plafons informatius del Dia Mundial de l'MPOC (PDF):