Països amb programes de detecció precoç del càncer de còlon de llarga durada disminueixen la incidència de la malaltia, segons un estudi europeu en el qual ha participat l’Hospital Sant Joan de Reus

El Servei d’Epidemiologia i Prevenció del Càncer de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha participat en un estudi europeu, liderat per la Divisió d’Oncologia Preventiva del German Cancer Research Center i el National Center for Tumor Diseases de Heidelberg -Alemanya-, que constata que països amb programes de detecció precoç del càncer colorectal de llarga durada disminueixen significament la incidència d’aquesta malaltia.

Concretament els resultats, publicats a la revista Lancet Oncology del mes de maig, mostren que la incidència en països  amb programes de detecció precoç de llarga durada mitjançant colonoscòpies i proves fecals, disminueix substancialment en el temps, amb percentatges anuals que oscil·len entre l’1,6 i el 2,5% en homes i de l’1,3 al 2,4% en dones.

Per contra, la incidència del càncer colorectal augmenta a la majoria de països on no hi ha programes de cribratge a gran escala disponibles, amb percentatges anuals de canvi que oscil·len entre el 0,3 i l’1,9% en homes i del 0,6 a l’1,1% en dones. Per tant, els majors descensos de la mortalitat per càncer colorectal s’observen  en països amb programes de detecció precoç de llarga durada.

L’estudi, que inclou les dades de 3,1 milions de pacients amb càncer colorectal diagnosticats entre l’any 2000 i el 2016 de 21 països europeus, també demostra que s’observen tendències divergents en la incidència, la mortalitat i la distribució per estadis de càncer colorectal, segons els països europeus i que s’expliquen en gran mesura pels diferents nivells d’implantació dels programes de detecció precoç del càncer colorectal.