Formació especialitzada de Postgrau

MIR en Anestèsia i Reanimació

  • Nombre de places acreditades: 2
  • Nombre de residents actuals: 8
  • Cap de Servei Dra. Pilar Sala Francino

Tutors

Guia Mir d'Anestesiologia i Reanimació

Cronograma de les rotacions

Protocol de supervisió

Anestesiologia i Reanimació és una especialitat polivalent i transversal que permet a l’especialista en formació obtindre els coneixements necessaris per al tractament integral del pacient en el període perioperatori, la reanimació del pacient crític i el tractament del dolor agut i crònic.

El Servei d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor imparteix docència d’Anestesiologia i Reanimació des de l’any 1990, quan es va aconseguir l’acreditació, formant un resident per any fins l’any 2010, quan es va aconseguir l’acreditació per a la formació d’un segon resident.

L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus és centre de referència de la demarcació de Tarragona en Oncologia, i per tant en cirurgia oncològica, fet del qual se'n deriva una tasca assistencial anestèsica amb entitat pròpia.

A més, també és centre de referència en cirurgia bariàtrica, cirurgia plàstica i reparadora, i cirurgia toràcica; i la seva àrea quirúrgica és una de les joies de les noves instal·lacions del centre hospitalari, estrenades el desembre de 2010.

Recursos materials

El Servei d'Anestesiologia I Reanimació està situat a la planta -1 de l'Hospital. Allà es troben l'àrea quirúrgica, l'àrea obstètrica, la unitat de Semicrítics, la unitat de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) i l'àrea de despatxos.

  • Àrea quirúrgica: equipada amb 10 quiròfans, 20 llits de reanimació i 6 llits de preanestèsia.
  • Àrea obstètrica: amb 8 sales de parts i 1 quiròfan d'urgències obstètriques.
  • Unitat de Semicrítics: amb 4 llits ubicats a la Unitat de Cures Intensives.
  • Unitat de CMA: equipada amb 4 boxs de preparació i una sala d'adaptació al medi amb 11 boxs d'adults i 3 pediàtrics.

L'equipament de quiròfan és d'última generació, tots ells estan preparats per la cirurgia endoscòpica i els professionals disposen de pantalles incorporades a banda i banda de la taula d'operacions per visionar les imatges amb comoditat.
Els sistemes informàtics estan preparats per oferir integració multimèdia de totes les imatges que es generen. Així, per exemple, és possible que alumnes i metges residents a sales de treball o a les aules de docència visualitzin en temps real imatges endoscòpiques i del quiròfan d'una intervenció quirúrgica que en aquell moment s'estigui fent a l'Àrea Quirúrgica.

El nostre Hospital està dotat de tecnologia d'última generació: respiradors (Drager Primus) monitors de gasto cardiac (Vigileo), monitors d'hipnosi, ecògrafs tant per bloquejos nerviosos com per vies centrals (Sonosite S-Nerve). D'altra banda, com hospital sense papers, l'àrea quirúrgica està dotada d'un sistema informàtic propi que integra tota la trajectòria quirúrgica.

Recerca i docència

L'activitat de recerca està enfocada principalment en l'elaboració d'estudis clínics, amb un alt grau d'implicació i participació dels metges residents en aquests estudis, que es veu facilitada per estructures específiques del nostre centre com l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV).

A més a més, el Servei participa habitualment en estudis multicèntrics organitzats per la Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SCARTD).

Pel que fa a activitats de docència, es participa en la docència dels estudiants de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona mitjançant una assignatura pròpia i en la qual els residents també participen de forma activa. Tanmateix, es participa en la docència dels residents d'anestesiologia de Catalunya organitzada per la SCARTD

D'altra banda periòdicament s'organitzen cursos de Suport Vital que s'imparteixen en aquest centre. Tanmateix, el Servei participa de forma activa en l'organització del programa de formació continuada del Col·legi de metges de Tarragona.

Pla de rotacions

Any

Rotació

Duració

Dispositiu Docent

(mesos)

R1

Quiròfans Generals

3

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Cardiologia

2

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Pneumologia

2

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Medicina Intensiva

2

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Urgències

2

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

R2

Ginecologia, Urologia, Otorinolaringologia

2

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Cirurgia General, Cirurgia Plàstica

3

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Cirurgia Ortopèdica i traumatologia, Cirurgia Plàstica

3

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Anestèsia Fora de l'Àrea Quirúrgica

1

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Dolor Crònic

2

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

R3

UCI Quirúrgica

3

Hospital Clínic

Neurocirurgia

1

Hospital Clínic

Cirurgia Pediàtrica

3

Hospital Sant Joan de Déu

Neurocirurgia

1

Hospital Germans Tries i Pujol

Cirurgia Vascular

1

Hospital Germans Tries i Pujol

Cirurgia Cardíaca

1

Hospital Germans Tries i Pujol

Rotació Voluntària

1

R4

Medicina Intensiva

2

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Quiròfans Cirurgia General

5

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Quiròfans Especialitats

4

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

El Servei d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor imparteix docència d'Anestesiologia i Reanimació des de l'any 1990

Anestèsia fora de l’àrea quirúrgica

L’activitat fora de l’àrea quirùrgica es du a terme a les sales d’endoscòpies i a l’àrea de Radiodiagnòsc on es disposa de monitorització, d’un respirador volumètric i del material necessari per al maneig de la via aèria.

Unitat de Dolor

La nostra Unitat de Dolor atén els pacients remesos pel diagnòstic i tractament del seu dolor crònic. L'equip està format per 8 especialistes del Servei que es fan càrrec de l'atenció a les Consultes Externes i del tractament intervencionista.

Consultes Externes
Ubicades a la planta baixa. El Servei treballa en 7 dispensaris setmanals d'avaluació preoperatòria.

També s'han fet retransmissions en temps real imatges endoscòpiques i del quiròfan a l'auditori de l'Hospital, que té una capacitat per a gairebé 300 persones.

Per obtenir més informació, podeu consultar:

Guia Mir de l'especialitat de Anestesiologia i Reanimació