L'Hospital participa al Dia Mundial de la Disfàgia

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial de la Disfàgia, l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus fa difusió, a través de diversos plafons informatius, dels efectes d'aquest trastorn que afecta un percentatge important de la població, des de l'edat neonatal fins a l'edat adulta, i que consisteix en la dificultat per empassar el menjar i els líquids de manera natural. Els pacients amb un risc alt són pacients amb malalties neurològiques o neurodegeneratives, després d'haver patit un ictus, pacients amb càncer de cap i coll, la població d'edat avançada i actualment després d'haver patit la COVID-19.

L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus disposa d'un Comitè de Disfàgia i d'una Unitat de Disfàgia, on s'hi realitzen les valoracions instrumentals de la disfàgia, per part del metge/essa especialista en ORL (otorrinolaringologia) i per Logopèdia. A més, el/la logopeda participa en el procés rehabilitador de la disfàgia i la Unitat de Nutrició i Dietètica participa en la correcta nutrició i hidratació, mitjançant suplements i/o canvis en la dieta.

Descarrega els plafons informatius del Dia Mundial de la Disfàgia (PDF)

El Centre disposa d'un Comitè de Disfàgia i d'una Unitat de Disfàgia, on s'hi realitzen les valoracions instrumentals d’aquest trastorn per part del metge/essa especialista en otorrinolaringologia i per Logopèdia