Cartera de serveis

Àrees assistencials i especialitats que ofereix l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus:

Serveis centrals

Àrea oncològica

Àrea mèdica

Àrea quirúrgica

Atenció Intermèdia

Serveis d’atenció primària