El Dr. Josep Gumà, professor titular de la URV

El Dr. Josep Gumà, director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha obtingut la plaça de professor titular de la Universitat Rovira i Virgili a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut després de superar el concurs-oposició, que ha tingut lloc avui, on ha defensat el seu currículum i els seus projectes assistencial, docent i de recerca. El tribunal, que ha acordat concedir-li la plaça per unanimitat, l'han format els professors: Lluís Masana, catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili en qualitat de president d'aquest tribunal; Josep Tabernero, catedràtic de la Universitat de Vic i director d'Oncologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron; Emilio Alba, catedràtic de la Universidad de Málaga; Jordi Giralt, professor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Meritxell Arenas, professora titular de la Universitat Rovira i Virgili.

El Dr. Gumà passa així a formar part de la comunitat acadèmica com a professor dels cossos docents universitaris de l'Estat. El concurs comporta també la vinculació de la seva plaça com a facultatiu de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus.