Dia Internacional de la Prevenció de les Nafres per Pressió i les Lesions Adquirides per Situació de Dependència

L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus fa difusió, a través de diversos plafons informatius situats a la Rambla del centre, del Dia Internacional de la Prevenció de les Nafres per Pressió i les Lesions Adquirides per Situació de Dependència. Les nafres per pressió i les lesions relacionades amb la dependència, són lesions en gran mesura previsibles i evitables. Les podem descriure com a lesions cutànies produïdes en persones en situació de dependència funcional, pèrdua de mobilitat, incapacitat de mantenir la postura i incontinència urinària i/o fecal. Generalment afecten més a persones d'edat avançada, però també poden afectar a persones joves en situació de dependència i/o malaltia aguda greu i a persones amb malalties cròniques, en els seus diferents graus d'evolució. La prevenció és la millor eina per evitar aquestes lesions a la pell i teixits profunds i en aquest àmbit el cuidador és una peça clau. A la mostra s'informa de les mesures preventives bàsiques com son la revisió diària de l'estat de la pell o la identificació dels signes d'alarma.

L'Hospital disposa d'una Comissió de Cures de la Pell, que treballa en la revisió de documents, creant material divulgatiu sobre les lesions relacionades amb la dependència, la seva prevenció, la seva cura i l'ús adequat dels productes de cura disponibles. 

Descarrega els plafons informatius del Dia Internacional de la Prevenció de les Nafres per Pressió i les Lesions Adquirides per Situació de Dependència (PDF)