L'Hospital difon la feina dels professionals de la física mèdica

Cada 7 de novembre se celebra el Dia Internacional de la Física Mèdica, coincidint amb el natalici de Marie Curie, una reconeguda científica que va ser la pionera a aconseguir grans avenços en el camp de la radioactivitat i el treball dels quals s'ha convertit en una gran aportació per tractar malalties com el càncer i altres. Amb motiu d'aquesta commemoració, la rambla de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus acull diversos plafons informatius per explicar que l'activitat professional dels radiofísics hospitalaris comprèn bàsicament tres aspectes: la clínica, la recerca i la docència i que la seva responsabilitat essencial és assegurar l'administració eficaç i amb el mínim risc de la radiació (tan ionitzant com no), per obtenir el millor resultat diagnòstic o terapèutic segons l'estipulat en la prescripció mèdica al pacient. Les àrees d'actuació són bàsicament la radioteràpia, la medicina nuclear, el diagnòstic per la imatge i la radioprotecció.

La física mèdica és una branca de la física que aplica els conceptes i mètodes d'aquesta al diagnòstic i tractament de les malalties humanes i està molt relacionada amb la medicina, l'electrònica, la informàtica i l'enginyeria.

Descarrega els plafons informatius del Dia Internacional de la Física Mèdica (PDF)

El Servei de Protecció Radiològica i Física Mèdica de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus compta amb 14 professionals