La Societat Europea d’Oncologia Mèdica reacredita l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus com a Centre Integrat d’Oncologia i Cures Pal·liatives

L'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud (IOCS) de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha estat reacreditat per l'European Society of Medical Oncology (ESMO), Societat Europea d'Oncologia Mèdica, com a Centre Integrat d'Oncologia i Cures Pal·liatives per al període 2023-2025. Aquesta acreditació certifica que a l'Àrea d'Oncologia de l'Hospital es presta una atenció integral a la persona malalta de càncer, que inclou els procediments diagnòstics, els tractaments oncològics específics, el seguiment dels pacients i, en els casos on la curació no és possible, el control dels símptomes amb especial atenció a la qualitat de vida. Això implica que l'equip humà que es fa càrrec del pacient segueix sent el mateix durant el curs de tot el procés de la malaltia, amb més o menys implicació de cadascun segons les necessitats clíniques.

Per aconseguir aquesta reacreditació ha calgut demostrar que l'IOCS disposa dels recursos humans, organitzatius  i de formació adequats per garantir una assistència continuada i integral.

L'IOCS ofereix assistència des del punt de vista mèdic, psicològic i social als pacients amb càncer en qualsevol dels estadis de la malaltia, així com a les seves famílies i el seu entorn afectiu. Per això, disposa de personal mèdic i d'infermeria especialitzats en totes les vessants de la medicina oncològica, d'una unitat de cures pal·liatives oncològiques (creada el 1991) i d'una unitat de psicooncologia, a més de la necessària coordinació amb els altres recursos sanitaris de la demarcació, com els centres sociosanitaris, els equips d'atenció domiciliària de cures pal·liatives (PADES) i la medicina d'atenció primària.

Actualment, hi ha 16 hospitals de tot l'Estat (7 a Catalunya), que compten amb l'acreditació de l'ESMO Designated Center of Integrated Oncology and Palliative Care, que l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus va obtenir per primera vegada l'any 2010.

Actualment, hi ha 16 hospitals de tot l'Estat (7 a Catalunya), que compten amb l'acreditació de l'ESMO Designated Center of Integrated Oncology and Palliative Care, que l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus va obtenir per primera vegada l'any 2010