L’Hospital Sant Joan incorpora una Unitat de Deteriorament Cognitiu

L'Hospital ha incorporat recentment una Unitat de Deteriorament Cognitiu per atendre, en règim ambulatori, pacients amb trastorns cognitius/demència i de conducta. Constituïda per un equip multidisciplinari format per especialistes en neurologia, neuropsicologia, geriatria, infermeria i treball social, té per objectiu realitzar el diagnòstic i el seguiment de l'evolució de la malaltia i, alhora, donar suport especialitzat a les famílies.

Pels experts "la clau és oferir una atenció integral al malalt, establint un diagnòstic clar per tal d'aplicar el millor tractament en cada cas (sigui farmacològic o de psicoestimulació) i, alhora, donar suport als familiars tant des del punt de vista assistencial com psicològic o fins i tot legal".

Com s'hi pot accedir

La Unitat atén, de dilluns a divendres entre les 8 del matí i les 3 de la tarda, pacients que han estat derivats dels Serveis d'Atenció Primària de les comarques del Baix Camp i el Priorat així com també dels diferents serveis mèdics de l'Hospital.

El deteriorament cognitiu afecta un 4% de les persones de més 65 anys, i augmenta fins un 14% entre les persones de més de 80 anys. Pot tenir diferents graus de gravetat, des d'una fase lleu, causant problemes de memòria o de llenguatge, fins a una fase greu, produint una important afectació cognitiva, però també alteracions de la conducta i de l'estat emocional i finalment, dependència funcional greu del pacient.

La Unitat atén, de dilluns a divendres entre les 8 del matí i les 3 de la tarda, pacients que han estat derivats dels Serveis d'Atenció Primària de les comarques del Baix Camp i el Priorat així com també dels diferents serveis mèdics de l'Hospital.