L’Hospital commemora el Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues

Coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la Lluita contra l'Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues, l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus fa difusió, a través de diversos plafons informatius, d'aquesta commemoració que promou les polítiques de reducció de danys, les quals prioritzen la salut pública i els drets humans.

Des del 1999, el Servei d'Addiccions i Salut Mental de l'Hospital, treballa conjuntament amb l'Associació ARSU (Associació Reus Som Útils), per la desestigmatització, els drets i les responsabilitats de les persones que consumeixen substàncies psicoactives. Entre altres activitats, setmanalment participen en la recollida de xeringues fetes servir i altres materials de consum a diferents punts de la ciutat de Reus.

Consulta els plafons informatius del Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues: