El Dr. Federico Capriles entra a formar part del comitè redactor de l’European Society For Emergency Medecine, que prepara l’examen d’acreditació de medicina d’urgències

El Dr. Federico Capriles, metge del Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, ha estat escollit Faculty de l’Emergency Medecine Reference Group for Europe (EMERGE), organisme depenent de l’European Society For Emergency Medecine (EUSEM) encarregat del desenvolupament i implantació de l’examen d’idoneïtat per exercir com a metge/essa d’urgències a qualsevol país de la Unió Europea.

Actualment, la medicina d’urgències és una especialitat reconeguda oficialment a 82 països de tot el món (13 d’Àfrica, 27 d’Àsia, 13 d’Amèrica, 27 d’Europa i 2 d’Oceania), però n’hi ha d’altres com l’Estat Espanyol o Portugal on encara no es reconeix aquesta branca de la medicina com a especialitat. Per aquest motiu, l’EUSEM ha creat un examen i un currículum estandarditzat, que permeten acreditar que es tenen els coneixements necessaris per exercir com a metge/essa expert en la medicina d’urgències.

Aquesta prova, l’European Board Examination in Ermergency Medecine (EBEEM) l’elaboren anualment un grup de 15 experts de tot Europa, entre els que hi ha el Dr. Federico Capriles i consta d’un qüestionari teòric de 120 preguntes i una segona part pràctica on es simulen 10 situacions que els participants han de resoldre en un període de temps determinat. Aquesta prova es realitza anualment a Brussel·les i avalua els coneixements i habilitats per a la pràctica clínica de la medicina d’urgències a nivell d’especialista, alhora que confirma que el candidat/ta és capaç d’exercir lideratge clínic als serveis d’urgències.

La Medicina d’Emergència inclou l’atenció intra i extrahospitalària realitzada en el moment adequat en què els pacients necessiten atenció urgent, és a dir, el triatge, la ressuscitació, la valoració inicial, la telemedicina i el maneig de casos indiferenciats fins a l’alta o la seva transferència a un altre especialista. “És per tot això -diu el Dr. Capriles- que pensem que la medicina d’urgències hauria de ser considerada una especialitat amb una formació reglada, que confereixi els coneixements i les destreses necessàries per a la prevenció, el diagnòstic i el tractament d’una gran quantitat de malalties i condicions que afecten a tots els grups d’edat”.