L’Hospital commemora el Dia Internacional de la malaltia de Parkinson

 

Coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la Malaltia de Parkinson, l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus fa difusió, a través de diversos plafons informatius, d'aquesta malaltia que afecta el sistema nerviós a diferents nivells, principalment als ganglis basals, estructura profunda del nostre cervell encarregada de posar en marxa diferents patrons motors (postura, caminar, moviments de braços) i que utilitza la dopamina com a principal transmissor neuroquímic.

 
El Parkinon és una malaltia considerada neurodegenerativa perquè en l’actualitat no hi ha curació i pot progressar amb el pas dels anys. Provoca un conjunt de símptomes motors (més coneguts com el tremolor) i d’altres no motors (son, olfacte, sistema digestiu i sistema nerviós autònom, depressió i dificultat en funcions cognitives). Actualment afecta a cinc milions de persones en tot el món, sobretot a la tercera edat. De fet, el 80% dels casos corresponen a persones grans, però un 20% es diagnostiquen abans dels 50 anys.
 
El Dia Internacional de la Malaltia de Parkinson se celebra en commemoració del naixement del Dr. James Parkinson, que va descriure aquesta malaltia el 1817.
 
Trobareu més infomració sobre el Parkinson en aquesta informació publicada a Diari de Tarragona